Budeč, románská rotunda, Kostel sv. Petra a Pavla, Pocta svaté Ludmile, Ensemle Sporck, koncert

Termín

Čas: 28 září, 2021 16:00
Místo: Budeč, Románská rotunda – Kostel sv. Petra a Pavla
vstup volný

Podrobnosti

POCTA SVATÉ LUDMILE
Ensemble Sporck
koncert barokní hudby

28.9.
16:00 hod.

Budeč
Románská rotunda – Kostel sv. Petra a Pavla

vstupné dobrovolné

Koncert je věnován 1100. výročí Ludmily, české kněžny, světice, mučednice a zemské patronky. Připomeneme ji prostřednictvím výborů z textů kronikáře a hagiografa Václava Hájka z Libočan, jehož líčení osudů svaté Ludmily se stalo základem pro většinu zpracování v době baroka. Vedle nich však zazní také výňatky z Postily P. Antonína Koniáše určené pro den sv. Václava, knížete a Ludmilina vnukem. Hudebním doprovodem budou německé a italské skladby pozdního baroka, které zněly na středoevropských dvorech.

Ensemble Sporck

Lukáš M. Vytlačil – barokní příčná a zobcová flétna, umělecký vedoucí
Martina Bernášková – barokní příčná flétna
Michaela Bieglerová – barokní fagot
Alena Hönigová – cembalo

Koncert se koná s laskavou podporou obce Zákolany a je součástí Svatováclavských slavností na Budči

Ensemble Sporck je soubor interpretů zabývajících se tzv. historicky poučenou interpretací. Byl založen hudebníkem a historikem Lukášem M. Vytlačilem v roce 2010. Cílem souboru je oživovat v nevšedních dramaturgiích hudbu starších slohových období a vdechnout skladbám něco z modernosti, kterou měly v době svého vzniku. Proto je součástí práce členů souboru také badatelská činnost. Repertoáru souboru zahrnuje skladby od renesanční polyfonie po pozdní baroko. Jméno souboru odkazuje na významného mecenáše barokních čech, hraběte Františka Antonína Sporcka.