Nižbor, Zámek, Informační centrum Keltské kultury, Oppidum Stradonice ve světle mincovních nálezů, doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc., přednáška

Termín

Čas: 11 července, 2021 15:00
Místo: Informační centrum Keltské kultury Nižbor, Zámek
vyprodáno

Podrobnosti

Přednáška 

11.7. sobota
15:00 hod.

Informační centrum Keltské kultury
Nižbor, Zámek

 vstupné dobrovolné

Keltské mincovnictví je velice specifickým projevem laténské kultury a je důkazem mimořádné hospodářské vyspělosti keltských komunit. Jeho počátky ve střední Evropě sahají již do 1. poloviny 3. století před Kristem a jsou spjaty s řeckými předlohami. Již okolo poloviny se objevují peněžní systémy tvořené zlatými a stříbrnými nominály, které se pak uplatňují až do závěru laténské civilizace. Zcela mimořádné postavení na mapě střední Evropy mají mincovní nálezy z oppida Stradonice, odkud jsou známy tři depoty a téměř 2500 ztrátových mincí. Nové zpracování mincí z této lokality zásadním způsobem pozměnilo pohled na keltské mincovnictví v období pozdního 2. až 1. století před Kristem. Přednášet bude doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc. z Národního muzea, Centra medievistických studií a Univerzity Palackého v Olomouci.

Numismatik a archeolog (1969). Dlouhodobě se zabývá problematikou keltského mincovnictví ve střední Evropě, řeckým a římským mincovnictvím a otázkou nálezů antických mincí v barbariku. Do jeho okruhu zájmů patří také vrcholně středověké a raně novověké mincovní nálezy. Je autorem a spoluautorem mnoha publikačních titulů a několika výstav. Od roku 2005 řídí obnovený Numismatický sborník a přednáší numismatiku na několika univerzitách. Aktivity J. Militkého dlouhodobě směřují k rozvoji středoevropské numismatiky a prezentaci české numismatiky v evropském prostoru.