Nové Strašecí, Kavárna Kaffka, Co je Rosa Bohemica?, představení vzácného barokního tisku, PhDr. Jiří K. Kroupa, přednáška

Termín

Čas: 21 října, 2021 18:30
vstup volný

Podrobnosti

CO JE ROSA BOHEMICA?
PhDr. Jiří K. Kroupa

Přednáška

21.10. čtvrtek
18:30 hod.

Kavárna Kaffka
Nové Strašecí

vstupné dobrovolné


Rosa Bohemica je nejen názvem nového hudebního festivalu, ale jedná se také o vzácnou barokní knihu, jejímž jménem jsme se nechali inspirovat. Co ukrývá 300 let stará publikace nám řekne muzikolog, nakladatel a majitel jednoho z těchto vzácných výtisků, PhDr. Jiří K. Kroupa.

 

PhDr. Jiří K. Kroupa

Absolvent oboru čeština – dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1987: PhDr.; diplomová práce: Obraz Mexika, Marian a Filipín v relacích misionářů české provincie S. J., 1678-1700), vědecký pracovník Ústavu pro klasická studia AV ČR v Praze (1988-2002) a Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích (2002-2008), od roku 2002 vědecký pracovník a předseda správní rady Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, od roku 2011 doktorské studium v Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (disertační práce Jezuité a hudební kultura v Praze 1556-1623). Dlouholetý vědecký redaktor nakladatelství KLP –Koniasch Latin Press, řešitel a spoluřešitel řady grantových projektů, vedoucí redaktor ediční řady Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae a onlinového periodika Clavibus unitis. Badatelské zaměření: starší hudební kultura v českých zemích, bohemikální (české a latinské) písemnictví, edice nenotových hudebních pramenů, digitalizace obrazových a textových dat, počítačové zpracování a zpřístupnění kulturněhistorických dat v databázových systémech.