ROSA BOHEMICA

Nový hudební festival ve středních Čechách
1. ročník

Záštitu nad 1. ročníkem festivalu Rosa Bohemica převzal senátor prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.

Rosa Bohemica

Aktuality