DATUM

5/10/2024

19.00

MÍSTO

Roudnice nad Labem

Augustiniánský klášter


CENA
Jednotné vstupné 100 Kč

Ave Maria gratia plena

Koncert

ÚČINKUJÍ
    • Zuzana Badárová – zpěv
    • Martina Jankova – cembalo
    • Tomáš Sommer – varhany

V nádherném prostředí Augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem budete mít příležitost nechat se provést hudební oslavou života Matky Boží napříč staletími. Stejně jako vznik kláštera sahá do dob středověku, tak i tento program představí dávnou hudbu v podobě virtuózního gregoriánského chorálu, barokní prvky interiéru chrámu zase vytvoří harmonii s pozdějšími skladbami 17. a 18. století. Celý program mladých interpretů, studentů brněnské JAMU, doplní a oživí varhanní skladby, které nabídnou čas a prostor k rozjímání i v klášterním ambitu osvětleném svíčkami.
Koncert se koná ve spolupráci s Římskokatolickou farností Roudnice nad Labem.

Zuzana Badárová

Sopranistka Zuzana Badárová se sólovému zpěvu začala věnovat při studiu hudební vědy na Masarykově univerzitě v Brně. Pěvecké vzdělání získala v rámci oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby pod vedením Ivany Píchové, na něž navázala studiem historického zpěvu na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě Ireny Troupové. Zde absolvovala rolí Poppey v Monteverdiho opeře L’incoronazione di Poppea. V současnosti je sólistkou vokálního tělesa Ad Fontes, kde se věnuje také poučené interpretaci gregoriánského chorálu. Působí rovněž jako členka souborů Czech Ensemble Baroque, Ensemble Versus, Ensemble Inégal a spolupracuje s tělesy jako je, Filharmonie Brno, Le nuove musiche, Musica Figuralis, či festivalem Concentus Moraviae a dalšími. 

Martina Janková

Martina Janková se od dětství věnuje hře na klavír a zpěvu. Při studiu hry na klavír na brněnské konzervatoři ve třídě Kristy Střítecké navštěvovala také hodiny cembala u Moniky Šujanové a Šárky Pilátové. Ve studiu hry na cembalo v současné době pokračuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením Martina Hrocha. Pravidelne spolupracuje se soubory jako jsou Filharmonie Brno, Ensemble Versus, Czech Ensemble Baroque či projektem Opera na cestách.

Tomáš Sommer

Tomáš Sommer pochází z Ostravy. Na varhany začal hrát v 11 letech. Nyní je studentem magisterského studijního programu na Janáčkové akademii múzických umění v Brně u prof. Zdeňka Nováčka. Taktéž aktivně působí jako chrámový hudebník v Ostravě a okolí.
Augustiniánský klášter, Kostel Narození Panny Marie

Roudnice nad Labem

Roudnice patřila od raných dob českého státu pražskému biskupství. Biskup Jan IV. z Dražic se při svém pobytu v Avignonu seznámil s působením řádu augustiniánů – kanovníků a roku 1333 pro něj v Roudnici založil klášter.  Komunita řeholních kanovníků se řadila k nejvýznamnějším dobovým ohniskům vzdělanosti. Za husitských válek byl klášter opakovaně vypleněn a jeho pozemkový majetek rozkraden.  Ze slavných časů kláštera se kromě jádra budov dochovalo mnoho vzácných rukopisů, rozptýlených dnes v různých archivech a čtyři významná gotická výtvarná díla, vystavená v Národní galerii (Roudnická Madona, fragment Roudnického polyptychu, Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi a trojdílná oltářní archa Smrti Panny Marie. V kostele lze vidět jejich kopie). Na skále nad klášterem stojí zvonice, upravená do stávající podoby v roce 1715. Jsou v ní zavěšeny tři památné renesanční zvony, z nichž největší váží asi 4,5 tuny. V ohradní zdi kostela vyvěrá Rudný pramen, podle kterého údajně získalo město své jméno.