Program a vstupenky

3. ročník festivalu Rosa Bohemica úspěšně proběhl. Těšíme se na setkání v příští sezóně!

Proběhlé události

21/11/2023 19.00

Vídeňský salón

Trio Unitas
Koncert

Kosmonosy
Zámek                                         

Závěrečný koncert patří hudbě klasicismu a Triu Unitas v podání Petry Matějové, Magdaleny Malé a Heleny Matyášové. Uslyšíte skladby Haydna či Beethovena v interpretaci na klasicistní nástroje včetně dobového kladívkového klavíru. Koncert je také připomínkou významných českých hudebních skladatelů vzešlých z věhlasné piaristické koleje v Kosmonosích v 18. století.

19/11/2023 17.00

G. F. Händel / Žalmy pro hraběte Chandose

Ensemble Inégal
Koncert

Děčín
Zámek
Z repertoáru hudebního souboru Ensemble Inégal jsme vybrali mimořádnou kolekci Händelových skladeb, jež se váže k jeho angažmá jako rezidenčního skladatele v sídle vlivného anglického šlechtice, hraběte Chandose. Tato velkolepá hudba zazní na zámku v Děčíně, jenž je mimo jiné proslulý i svým Rosariem. V době, kdy Händel psal svou hudbu, byla založena barokní zahrada ve své původní nádheře se sochami, kanálky s tekoucí vodou a fontánami. I když již většina této výzdoby dnes neexistuje, stále patří Růžová zahrada mezi návštěvnicky nejatraktivnější části děčínského zámku.

4/11/2023 19.00

Ach ty róže, krásná róže

Roman Hoza – baryton
Ahmad Hedar – klavír
Koncert

Vysoká u Příbramě
Památník Antonína Dvořáka

Chcete navštívit místo, kde Antonín Dvořák s nadšením sadařil, zahradničil, choval holuby a komponoval? Ve Vysoké u Příbramě našel na více než dvacet let svůj druhý domov jeden z největších géniů české hudby. Elegantní novorenesanční vila, dnešní Památník Antonína Dvořáka, přivítá již podruhé barytonistu Romana Hozu a klavíristu Ahmada Hedara. V programu s názvem „Ach ty róže, krásná róže“ zazní mimo jiné i téměř neznámý cyklus „Písně z Rukopisu Královédvorského“. Dvořák se tak připojil k řadě umělců, kteří se nechali tímto geniálním podvrhem inspirovat pro vlastní tvorbu. V té době však byly ještě Rukopisy považovány za pýchu českého národního písemnictví, a jejich zhudebnění lze považovat za výraz skladatelova vlasteneckého smýšlení.

12/10/2023 19.30

Favor, Grazia y Pureza

Gabriela Eibenová – soprán
Ensemble Inégal
Koncert/Svatovavřinecká sezóna

Praha
Kostel sv. Vavřince

Gotický interiér kostela sv. Vavřince pod Petřínem se v polovině října zaplní hudbou španělského baroka v podání komorního složení hudebního souboru Ensemble Inégal. Program s názvem Favor, Grazia y Pureza nabídne jedinečnou příležitost vyslechnout si temperamentní hudbu španělských skladatelů 17. a 18. století, která se u nás téměř nikdy nehraje. Koncert se koná ve spolupráci se Svatovavřineckou sezónou.

1/10/2023 14.00

Jan Dismas Zelenka-známý, neznámý

Adam Viktora
Přednáška

Louňovice pod Blaníkem
Zámek
Zveme vás do rodiště Jana Dismase Zelenky, nevýznamnějšího hudebního skladatele českého baroka. Ale víme o něm všechno? Novodobé odhalení jeho dosud neznámé hudby je senzací pro všechny milovníky baroka. Nenahraditelné místo v procesu znovuobjevování Zelenkova odkazu má varhaník a dirigent Adam Viktora, jenž vám bude průvodcem na cestě Zelenkovým životem i dílem a představí tohoto “blanického rytíře“ z pohledu objevitele pokladu nevyčíslitelné ceny.

30/9/2023 20.00

Purgatio

Duo Kchun
Martin Prokeš a 
Marek Šulc – zpěv
Rudolf Živec – kresba světlem a videoart
Koncert

Panenský Týnec
Kostel sv. Jiří
Představte si kostel, který je ponořen do naprosté tmy a ticha. Náhle se tma probouzí… Světlo a jeho magické obrazy vetkly pomyslný život lidské duši a ta se vydává na cestu. Stejně tak jako v Danteho Božské komedii, kde duše prochází po smrti peklem a očistcem až nakonec dojde do samotného ráje, vás budou provázet zpěv Martina Prokeše a Marka Šulce a hlas vypravěče Vladimíra Javorského věčným příběhem života a smrti, moudrosti a pokory. Projekt „Purgatio“ (Očištění) je audiovizuální dílo spojující v jeden celek gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem. Panenský Týnec bude hostitelem tohoto jedinečného projektu.

10/9/2023 16.00

Mariánské improvizace

Vladimír Roubal – varhany
Koncert

Roudnice nad Labem
Augustiniánský klášter
Augustiniánský klášter, který byl v loňském roce pro svou vysokou uměleckou a historickou hodnotu prohlášen za národní kulturní památku, disponuje mimořádně krásnými romantickými varhanami, a právě ty v souvislosti se zářijovými oslavami svátku Narození Panny Marie rozezvučí varhaník, jenž je zároveň vyhlášeným improvizátorem. Máte-li nějaké hudební nápady, stačí je před koncertem vepsat do notového papíru a odevzdat u vstupu. Velmi pravděpodobně pak některé z nich zazní během koncertu v improvizacích Vladimíra Roubala.

2/9/2023 18.00

Růžencové sonáty

Lenka Torgersen-housle
Ensemble Inégal
Koncert

Nižbor
Zámek – kostel
Nižbor je dalším místem, kde si Rosa Bohemica podmanila srdce posluchačů a provází festival od jeho samého počátku. Pro koncert v kostele Povýšení sv. Kříže v areálu Nižborského zámku si hudební soubor Ensemble Inégal letos připravil program, jehož dominantním tématem budou Růžencové sonáty významného raně barokního skladatele Heinricha Ignaze Bibera. Nesmírně náročného partu virtuozních houslí se ujme Lenka Torgersen.

20/8/2023 18.00

Koncert k 300. výročí vysvěcení kostela

Stanislava Mihalcová – soprán
Ensemble Sporck
Koncert

Maková Hora
Kostel svatého Jana Křtitele
a Panny Marie Karmelské
Zavítejte s námi na Makovou Horu – významné poutní místo zcela uchvacuje svým duchovním nábojem i dechberoucími výhledy do okolní krajiny. Barokní skvost Povltaví láká díky své nepřehlédnutelnosti poutníky již zdaleka. Říká se, že se zde nebe dotýká země. Přesně před 300 lety v roce 1723 byl kostel vysvěcen Janem Rudolfem hrabětem Šporkem. Právě při této příležitosti zde proběhne slavnostní koncert barokní hudby i s průvodním slovem k dobové události v podání Ensemble Sporck. A proč se Maková Hora jmenuje Maková? Překvapivě ne podle výskytu máku, ve skutečnosti odkazuje na těžbu drahých kovů, je to hora, která „má kovy“.

18/8/2023 19.00

Pátek na pátku

Jiří Sycha – housle
Filip Dvořák – cembalo
Koncert

Pátek nad Ohří
Zámek-kaple

Tradiční místo našeho festivalu přivítá tradiční interprety. Zámek v Pátku nad Ohří je jedno ze „zapomenutých míst Česka“, byť má za sebou bohatou historii. Zasazen do překrásné krajiny vás přivítá neopakovatelnou atmosférou, která se musí zažít. Jako vždy lehce „odlehčený“ hudební program houslisty Jiřího Sychy a cembalisty Filipa Dvořáka vás jistě potěší a osvěží.

30/7/2023 17.15

Pocta citolibským mistrům

Kateřina Englichová-harfa
Koncert/Poutní mše v 16.00
Účinkují G. Eibenová a A. Viktora

Cítoliby
Kostel sv. Jakuba
Kdo byli Cítolibští mistři? Vše začalo v roce 1720, kdy získal panství Cítoliby na Lounsku hudbymilovný rod Pachtů z Rájova. Kdokoli chtěl vstoupit do zdejších služeb, musel umět číst noty a ovládat hru na nějaký hudební nástroj. Nadaným hudebníkům byla hrazena studia u zkušených pražských komponistů. Některé noty pak zůstaly až do 20. století na kůru citolibského kostela, kde je objevil a postupně odkryl tento významný fenomén českého hudebního klasicismu prof. Zdeněk Šesták, rodák z Cítolib, kdysi varhaník v místním kostele, později hudební skladatel a významný muzikolog. Právě v tomto kostele se bude konat festivalový koncert harfenistky Kateřiny Englichové. Předcházet mu bude poutní mše svatá, při níž zahraje varhaník Adam Viktora a zazpívá Gabriela Eibenová.

1/7/2023 13.00

La Rosetta

Capella Ornamentata      Richard Šeda – cink
Koncert/Výstava růží

Blatná, Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Tradiční spolupráce s městem růží Blatnou, koncert se odehrává v rámci výstavy růží jako jedna z akcí celodenního programu. Letos jsme si pozvali soubor staré hudby Capella Ornamentata s programem virtuozní raně barokní hudby, specifikem bude zvuk unikátního barokního dechového nástroje cinku, který se v dávných dobách těšil nesmírné popularitě a býval díky své lahodné barvě přirovnáván k lidskému hlasu.

1/7/2023 18.00

Sólo pro violu

Věra Binarová – viola
Ana Brateljevič – harfa
Koncert/Zahradní slavnosti

Krásný Dvůr
Zámek / Gloriet
Ten samý den jako Výstava růží v Blatné se budou odehrávat na zámku v Krásném Dvoře Zahradní slavnosti Jana Rudolfa. Pro cestovatele a nadšence jsme festivalové koncerty na obou místech zařadili v takovém časovém odstupu, aby se případně daly stihnout obě. Jan Rudolf Černín, majitel zámku v době klasicismu, milovník vědy, hudby a umění, studoval v Salcburku a osobně se znal s Mozartem i Haydnem. Zajímal se o nejnovější trendy v budování zámeckých parků, které pak přenesl na svá česká panství. U zámku Krásný Dvůr založil nejstarší a největší anglický park na našem území. Aktivně provozoval hudbu, často hrával na violu
v jednom ze zahradních pavilónů. Koncert je věnovaný právě Janu Rudolfu Černínovi, nazvali jsme ho Sólo pro violu a bude se konat
v altánu Gloriet v zámeckém parku. Violistku Věru Binarovou doprovodí harfenistka Ana Brateljevič. V případě nepříznivého počasí se koncert přesune na zámek.

10/6/2023 17.30

Hommage à Jiřina Šejbalová

Rozálie
Koncert/Muzejní noc

Strž ve Staré Huti
Památník Karla Čapka
Čapek s Olgou měli spoustu přátel z hereckého světa – Adinu Mandlovou, Hugo Haase, Jiřinu Šejbalovou….právě ti byli na Strži častými hosty. Tradicí se staly koncerty na hrázi přilehlého rybníka, Jiřina Šejbalová coby vynikající hudebnice a zpěvačka hrávala na akordeon a zpívalo se. Připomínkou a odkazem na tyto herecké sešlosti bude letošní koncert Rozálie, zpěvačky, herečky a akordeonistky, která si pro Strž připravila své sólové vystoupení. Koncert se koná v rámci Muzejní noci.