Program a vstupenky

Program 4. ročníku hudebního festivalu Rosa Bohemica
8. června – 28. listopadu

29/6/2024 13.30

Zlaté Jubileum

A corde quartet
Koncert k Roku české hudby

Blatná
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Opět po roce vás zveme na výstavu růží do Blatné. Růže zde můžete procítit všemi smysly, právě ony budou bohatě zdobit celé město včetně interiéru gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tentokrát jsme přizvali ke spolupráci nově založený smyčcový kvartet mladých hudebníků, kteří spolu rádi hrají a tráví čas. I proto mají v názvu A corde–Ze srdce. Vynikajícímu složení souboru dominuje houslistka Magdalena Mašlaňová, zástupkyně koncertního mistra České filharmonie. Na programu, který má ambici poklonit se letošním oslavencům a velikánům české hudby, zazn

14/7/2024 16.00

Neděle na Pátku

Creatrio–parassiti musicali
Koncert

Pátek nad Ohří
Zámek
Kaple na zámku v Pátku nad Ohří, skrytý klenot v Českém Středohoří, letos nově přivítá hudební uskupení Creatrio–parassiti musicali. Hudebníci, jimž je velkou inspirací irská lidová hudba, pracují také s hudbou židovského původu, barokními a klasickými autory. Z velké části tvoří a improvizují přímo na koncertech, kde je inspiruje prostor, jeho akustika i publikum. Jedním ze členů souboru je cembalista Filip Dvořák, který je v Pátku častým hostem.
Koncert se koná ve spolupráci se zámkem Pátek.

21/7/2024 17.15

Duchovní hudba raně barokní Moravy

Societas Incognitorum
Koncert

Cítoliby
Kostel sv. Jakuba
Cítoliby, obec na Lounsku s velmi bohatou hudebně historickou stopou, proslula v 18. století jako líheň tzv. cítolibských mistrů, skladatelů českého klasicismu. Ve 20. století byly jejich skladby nalezeny na kůru zdejšího kostela a znovu opět uvedeny v život. Právě takovou činností se zabývá soubor s nevšedním názvem Societas Incognitorum, který vyhledává a objevuje autory, jejichž život a tvorba úzce souvisí s českým a moravským regionem. S trochou nadsázky se dá říct, že Societas Incognitorum představuje širokému obecenstvu jakousi „společnost neznámých“ vynikajících autorů, kteří však řízením osudu zapadli v toku času. Program je věnován hudbě období před a po Třicetileté válce, vedle neznámých jmen uslyšíme skladby Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic nebo Adama Václava Michny z Otradovic.
Koncert se koná ve spolupráci s městysem Cítoliby.

3/8/2024 14.00

Karel Čapek a etnická hudba

Tomáš Reindl
Přednáška/koncert

Strž ve Staré Huti
Památník Karla Čapka
Čapkovu unikátní sbírku 462 šelakových desek ze 20. a 30. let, která obsahuje hudební nahrávky národů celého světa, vlastní Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. Slovy jeho ženy Olgy Scheinpflugové „…ho posedla hudba jako všecko, a chtěl jí přijít na kloub…začal sbírat folklóry celého světa, z každého divošského ostrůvku, od dramatických pochodů tyranů až k primitivním křečím černošských tanců.“ A Karel Čapek dodává: „…nacházím nevyčerpatelnou rozkoš v naslouchání těm podivným nástrojům, hlasům, stupnicím a rytmům“. Tomáš Reindl, etnomuzikolog, hudební skladatel, multi-instrumentalista a hráč na tabla si připravil poslechový pořad a přednášku o různých hudebních projevech napříč světem, s ukázkami z výše zmíněné hudební sbírky. Po přednášce následuje koncert z jeho autorské tvorby.
Akce se koná ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka, Náprstkovým muzeem a Středočeským kulturním létem.

11/8/2024 20.00

Mosty

Plaisirs de musique
Eliška Tesařová/zpěv

Koncert

Panenský Týnec
Nedostavěný gotický chrám
Navštívit ikonický prostor nedostavěného chrámu v Panenském Týnci a zažít nebe nad hlavou o srpnové noci, to slibuje další festivalový koncert, tentokrát v podání Plaisirs de Musique. Program s názvem Mosty nás přenese do Evropy různých kultur a staletí. Zažijeme hudbu duchovní i světskou, taneční i lidovou. Koncertem opakovaně zní melodie původně italské renesanční písně „La Monica“, která byla oblíbená v celé Evropě a zpracována v mnoha variantách. A těšit se můžeme i na vřelý projev zpěvačky Elišky Tesařové, která se na festivalu představila v minulých letech v projektu Misterios del Amor.

31/8/2024 14.00 a 16.00

Sobota na Pátku

Legenda o štěstí/Evgeny Ibragimov a hosté
Čerkéská pohádka

Cestovatel Emil Holub/Ondřej Crhák
Přednáška


Pátek nad Ohří
Zámek

Poslední prázdninový den potěší všechny cestovatele a poutníky, festivalové dění se opět vrátí do Pátku nad Ohří, kde se nejprve v zámecké zahradě odehraje představení světoběžníka, herce a režiséra čerkéské národnosti Evgeny Ibragimova, a poté se bude na zámku konat přednáška historika Ondřeje Crháka o slavném cestovateli Emilu Holubovi, který v Pátku strávil své dětství.
Obě akce se konají ve spolupráci se zámkem Pátek.

7/9/2024 18.00

O Rosa Purpurea

Ensemble Inégal
Gabriela Eibenová/Daniela Čermáková/zpěv
Koncert

Nižbor
Zámek-kostel
Hudební festival Rosa Bohemica spolupracuje s obcí Nižbor již od svého prvního ročníku a vzhledem k výborné zkušenosti a početnému a nadšenému publiku se sem vrací i letos. Tentokrát si renomovaný soubor Ensemble Inégal připravil program z děl raně barokních skladatelů, kde se vedle slavného Claudia Monteverdiho věnuje i anonymním a méně známým skladbám z českých hudebních archivů. Podle názvu jedné z nich ho nazval O Rosa Purpurea. Ensemble Inégal se hrdě hlásí k odkazu českého kulturního dědictví a právě svými originálními dramaturgickými počiny velkou měrou přispívá k jeho uchovávání a zprostředkovávání dnešnímu publiku.
Koncert se koná ve spolupráci s obcí Nižbor.

21/9/2024 14.00

Karel Čapek a swing

Pilsner Jazz Band
Anna Moriová/zpěv/saxofon
Koncert

Strž ve Staré Huti
Památník Karla Čapka
Dvacátá a třicátá léta–české literatuře dominoval Karel Čapek a svět šílel ze swingové hudby. A právě swing přiveze Pilsner Jazz Band do Staré Huti, aby Strž ožila elegantní hudbou autorů slavných jmen: Duke Ellington, Count Basie nebo Glenn Miller a mnohých dalších. Speciálním hostem bude zpěvačka Anna Moriová, která v Pilsner Jazz Bandu působila v letech 2016-2022; společně tak vystupovali na řadě evropských festivalů i ve Spojených státech ve washingtonském Kennedy Center či newyorském Bohemian National Hall.
Koncert se koná ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka a Středočeským kulturním létem.

25/9/2024 19.00

Antonín Dvořák / Lužanská Mše

Ensemble Inégal
Koncert

Bohutín
Kostel sv. Maří Magdalény
Nedaleko letního sídla Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami je kostel, kde se můžete dotknout historie: pořádaly se zde Mozartovy či Haydnovy mše třeba i pro 80 zpěváků a hudebníků, Dvořák zde hrával na varhany, účinkovala i jeho žena Anna či dcera Magda. Rosa Bohemica sem přináší dílo, o kterém sám autor svému zadavateli Ing. Hlávkovi píše: „… Mám tu čest Vám oznámiti, že jsem práci šťastně dokončil a že se z ní upřímně raduji. Mohlo by se jmenovat: víra, naděje a láska k Bohu nejvyššímu a poděkování za tak veliký dar, že mně bylo popřáno dílo to ke chvále Nejvyššího a ke cti umění našeho šťastně dokončiti…“ Přijďte si poslechnout překrásnou Dvořákovu Lužanskou mši v podání Ensemble Inégal a dirigenta Adama Viktory, která úspěšně patří do kmenového repertoáru tohoto souboru více než 20 let.
Koncert se koná ve spolupráci s Památníkem Antonína Dvořáka, Římskokatolickou farností Bohutín a Středočeským kulturním létem.

5/10/2024 19.00

Ave Maria gratia plena

Zuzana Badárová/zpěv
Koncert

Roudnice nad Labem
Augustiniánský klášter/Ambit
V nádherném prostředí Augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem budete mít příležitost nechat se provést hudební oslavou života Matky Boží napříč staletími. Stejně jako vznik kláštera sahá do dob středověku, tak i tento program představí dávnou hudbu v podobě virtuózního gregoriánského chorálu, barokní prvky interiéru chrámu zase vytvoří harmonii s pozdějšími skladbami 17. a 18. století. Celý program mladých interpretů, studentů brněnské JAMU, doplní a oživí varhanní skladby, které nabídnou čas a prostor k rozjímání v klášterním ambitu osvětleném svíčkami.
Koncert se koná ve spolupráci s Římskokatolickou farností Roudnice nad Labem.

24/10/2024 19.30

Moravia Suburbium Vindobonae

Rýnský
Koncert

Praha
Kostel sv. Vavřince
Prastarý kostel sv.Vavřince situovaný pod pražský Petřín, dnes sloužící především ke koncertním účelům, bude místem dalšího festivalového zastavení, které rozezní svou virtuózní hrou hudební uskupení Rýnský, dynamický kolektiv mladých hudebníků oddaných historicky poučené interpretační praxi hudby 17. a 18. století, jehož členy jsou studenti a absolventi prestižní švýcarské Scholy Cantorum Basiliensis. Koncertní program pro sólové housle, violu da gamba a basso continuo, v překladu znamenající „Morava, předměstí Vídně“, představuje hudební díla významných skladatelů spojených s Moravou a Vídní a přináší fascinující pohled na hudební tvorbu druhé poloviny 17. století spojenou s těmito historickými místy a osobnostmi.
Koncert se koná ve spolupráci se Svatovavřineckou koncertní sezónou.

7/11/2024 9.15 a 10.45

Loutkando Grando aneb kouzelné hraní s barokní hudbou

Divadlo pod Šťastnou Hvězdou/Ensemble Inégal
Představení pro děti

Louny
Vrchlického divadlo
Loutkando Grando aneb kouzelné hraní s barokní hudbou
Mimořádný autorský počin hrstky přátel, kteří se věnují hudbě a divadlu a jsou zároveň rodiči, a rozhodli se šířit nadšení a lásku k hudbě mezi nejmladší posluchačskou generací. Režisér inscenace Evgeny Ibragimov hovoří s dětským divákem s úctou a respektem, rozvíjí svět jeho fantazie a současně oslovuje i dospělé. Čeká vás gejzír nápadů, scény vtipné i dojemné, veselé i dramatické. Inscenace se drží na repertoáru obou souborů deset let, potěšila, povznesla a edukovala tisíce nadšených dětí. Toto představení lze chápat i jako iniciaci do světa hudby, skrz který, když si ho děti zamilují, mohou vyzrát v ušlechtilé dospěláky.
Představení se koná ve spolupráci s Vrchlického divadlem v Lounech.

12/11/2024 19.00

České inspirace

Jiří Pazour/klavírní improvizace
Koncert

Kosmonosy
Zámek
Hudební skladatel a vynikající klavírní improvizátor Jiří Pazour si pro vás připravil koncertní program nazvaný České inspirace, který je tematicky zaměřen na tvorbu českých a moravských hudebních skladatelů. Jak už bývá při jeho koncertech zvykem, uslyšíte známé skladby v novém originálním zpracování. V první části koncertu zazní hudba B. Smetany, A. Dvořáka, B. Martinů nebo L. Janáčka, v té druhé si pak budete moci sami zvolit hudební témata a stanete se tak svědky toho, jak přímo na místě vznikají nové hudební skladby. Koncert je zároveň v rámci Roku české hudby připomínkou významných českých hudebních skladatelů vzešlých z věhlasné piaristické koleje v Kosmonosích v 18. století.
Koncert se koná ve spolupráci s městem Kosmonosy.

28/11/2024

Adam Václav Michna/Loutna česká

Gabriela Eibenová/Daniela Čermáková/zpěv
Petr Daněk, průvodní slovo
Ensemble Inégal
Koncert k 10. výročí nálezu notového partu ve Slaném

Slaný
Kaple Zasnoubení Panny Marie
4. ročník hudebního festivalu Rosa Bohemica zakončíme v královském městě Slaný, v místě, které se přesně před deseti lety stalo požehnáním pro českou hudbu. Právě zde totiž objevil Prof. Daněk ztracený houslový part k Michnově Loutně české, skvostu české barokní hudby a literatury. Po celá staletí nekompletní dílo se tak náhle ukázalo v nečekaně krásné a ucelené podobě, které se můžeme právem obdivovat. Za hudební rekonstrukcí a premiérovou nahrávkou 13 písní Loutny české stojí Adam Viktora a Ensemble Inégal, na jejichž interpretaci se můžete těšit v kapli Zasnoubení Panny Marie v budově bývalého Piaristického gymnázia ve Slaném.
Koncert se koná ve spolupráci s Vlastivědným muzeem ve Slaném.

Proběhlé události

8/6/2024 14.00

Karel Čapek / Jak se co dělá

Carmen Mayerová / Petr Kostka
Divadlo

Strž ve Staré Huti
Památník Karla Čapka
Je nám ctí otevřít 4. ročník festivalu Rosa Bohemica komponovaným literárně hudebním pořadem, vytvořeným z rozmanitých Čapkových opusů, jenž Carmen Mayerová a Petr Kostka nastudovali v pražském Divadle Viola pod vedením režiséra Tomáše Vondrovice. Oblíbená herecká dvojice se na náš festival vrací, aby se s námi svým nezaměnitelným způsobem podělila o brilantní úvahy Karla Čapka na místě k tomu nejpovolanějším, letním sídle spisovatele a jeho ženy Olgy Scheinpflugové.
Představení se koná ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka a Středočeským kulturním létem.

9/6/2024 17.00

Barokní hudba ve francouzském a italském stylu

Récréation de musique Ensemble
Martin Daněk/hoboj

Koncert

Kojice
Kostel sv. Petra a Pavla
Obec Kojice je novým místem v portfoliu hudebního festivalu Rosa Bohemica, jež se pyšní románským kostelem sv. Petra a Pavla. Výlet do obce ležící na výběžku Železných hor stojí za uskutečnění nejen pro unikátní historický kostel nebo pro krásný pohled na Labe a možnost procházky podél meandrů starého Labe. Čeká nás především nevšední umělecký zážitek v podání Martina Daňka, vítěze soutěže Pražského Jara a zastupujícího sólohobojisty orchestru Curyšské opery, který se svými kolegyněmi přednese hudbu Francoise Couperina, Jeana Philippa Rameaua, Giuseppe Sammartiniho a Georga Friedricha Händela.
Koncert se koná ve spolupráci s obcí Kojice.