O festivalu

Hudba vyjadřuje to, co nelze říci slovy a o čem je nemožné mlčet. Victor Hugo

Hlavním důvodem pro založení nového hudebního festivalu je absence koncepčně pojatého, rozsáhlejšího festivalu zaměřeného na klasickou hudbu ve středních Čechách. Obecně lze říci, že středočeští občané dojíždí za kvalitní kulturou do Prahy. Rosa Bohemica nabízí profesionální, dramaturgicky ucelenou platformu na vysoké úrovni v regionu středních Čech s určitým geografickým přesahem do Ústeckého kraje. Je místem živého setkávání publika s inspirativními osobnostmi, umělci, vědci či historiky. Nejen koncerty, ale i divadelní představení, přednášky, besedy a výstavy vytvoří prostor pro společné obohacování a sdílení.

Rosa Bohemica vstupuje do své druhé poloviny

Představení festivalu Rosa Bohemica

Kritéria festivalu Rosa Bohemica

  1. Přinést kvalitní klasickou hudbu do okresních a menších měst a na středočeský venkov.
  2. Pořádat koncerty na krásných, významných a mnohdy pozapomenutých místech a tím připomenout jejich původní význam (kostely, poutní místa, zámky).
  3. Podpořit proces znovuoživení těchto míst vhodnou dramaturgií a autentickou hudbou.
  4. Nabízet prostor pro setkávání významných osobností s občany regionu.
  5. Rozšiřovat vzdělávání a kulturu ve středních Čechách.

Koncepce festivalu

Koncepčně se opíráme o aktivní zapojení obcí a měst, která se stávají partnery festivalu skrze finanční
a propagační spoluúčast. Rosa Bohemica zajišťuje, vedle personálního a produkčního zázemí, především kvalitní, ucelenou a smysluplnou dramaturgii a garanci umělecké kvality.

Realizační tým