DATUM

12/11/2024

19.00

MÍSTO

Kosmonosy

Zámek


CENA
Vstupné 150 Kč, zlevněné 100 Kč (studenti, důchodci, ZTP/ZTTP)

České inspirace

Koncert
ÚČINKUJÍ
    • Jiří Pazour / klavírní improvizace
Hudební skladatel a vynikající klavírní improvizátor Jiří Pazour si pro vás připravil koncertní program nazvaný České inspirace, který je tematicky zaměřen na tvorbu českých a moravských hudebních skladatelů. Jak už bývá při jeho koncertech zvykem, uslyšíte známé skladby v novém originálním zpracování. V první části koncertu zazní hudba B. Smetany, A. Dvořáka, B. Martinů nebo L. Janáčka, v té druhé si pak budete moci sami zvolit hudební témata a stanete se tak svědky toho, jak přímo na místě vznikají nové hudební skladby. Koncert je zároveň v rámci Roku české hudby připomínkou významných českých hudebních skladatelů vzešlých z věhlasné piaristické koleje v Kosmonosích v 18. století. Koncert se koná ve spolupráci s městem Kosmonosy.

Jiří Pazour

Uměleckou činnost Jiřího Pazoura je možno shrnout do tří oblastí – kompoziční, koncertní a pedagogické. Jako skladatel se věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů. V roce 2011 získal 1. cenu ve skladatelské soutěži Tribuna komorní písně Plzeň 2011 za písňový cyklus pro soprán a klavír na texty lidové poezie „Zatmělo se mně slunečko“. V roce 2015 zazněla na koncertu pořádaném agenturou Chamber Soloist of Detroit ve First Presbyterian Church of Farmington v americké premiéře jeho skladba „Probuzení perel“ zkomponovaná pro housle, lesní roh a klavír Věnuje se značnou měrou také tvorbě pro děti. Vznikla řada dětských písní např. na texty Jiřího Žáčka, Josefa Kainara, Jiřího Suchého, Robina Krále. Jeho písně pro děti jsou pravidelně vysílány v České televizi v pořadech Kouzelná školka a Muzicírování. Mají je na svém repertoáru např. Jitka Molavcová, Magdalena Reifová, Petr Vacek atd. Vedle toho se Jiří Pazour též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů. Spolupracuje s významnými divadelními a rozhlasovými režiséry např. Tomášem Vondrovicem, Lídou Engelovou, Karlem Weinlichem, s vydavatelstvími SUPRAPHON MUSIC a.s., Portál, Tympanum, ARSCI, atd. Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klavírní improvizaci. „Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura“ si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí. Kromě České republiky vystupoval také v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, ve Švýcarsku, na Maltě, v Řecku, v Západní Austrálii, v USA, v Kanadě, v Jižní Koreji a v Japonsku. V lednu 2017 natáčel v USA s americkou klavírní improvizátorkou Ann Park-Rose nové společné CD. Od roku 2015 spolupracuje s PhDr. Matějem Lipským PhD. na kurzech muzikoterapie pro cílené využívání zvuku a hudby k terapeutickým účelům. Od roku 1995 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje předmět Hra z listu a klavírní improvizace na klavírním oddělení.

Zámek

Kosmonosy


Původně renesanční zámek byl vybudován v 16. století a později přestavěn v barokním stylu. K zámku patřila rozsáhlá obora a park. V zámku sídlí nyní základní škola a muzeum. V letech 1560 – 1570 vybudoval Adam Krajíř v místech dnešního zámku renezanční tvrz. V letech 1703 – 1709 přestavěl Giovanni Alliprandi pro Jakuba Heřmana Černína z Chudenic budovu staršího tříkřídlového zámku na čtyřkřídlou dispozici barokního zámku. Roku 1710 Jakub Černín zemřel a jeho srdce bylo uloženo do kovové truhlice a zazděno v chrámu Nalezení sv. Kříže v Kosmonosích. Jižní křídlo zámku bylo přestavěno v roce 1836 do slohu empírového hrabětem Gotthardem Mirbachem. Zajímavý je zrcadlový sál ve východním průčelí zámku, s výbornou akustikou. Na stěnách jsou rozmístěna rokoková zrcadla, lovecké emblémy a další ozdoby. Strop je vyzdoben freskovou figurální malbou s mytologickým námětem. V zrcadlovém sále zámku se konají koncerty, představení a svatební obřady. Rosa Bohemica se zde představí již potřetí.