DATUM

1/7/2023

13.00

MÍSTO

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Na Příkopech 1, 38801 Blatná)

CENA
(Vstupenka na výstavu růží včetně koncertu)
220 Kč plné / 180 Kč snížené

La Rosetta

 

Koncert/Výstava růží

ÚČINKUJÍ

Capella Ornamentata

    • Richard Šeda – cink, zobcová flétna, umělecký vedoucí
    • Daniel Podroužek – barokní housle
    • Marek Kubát – teorba

Tradiční spolupráce s městem růží Blatnou, koncert se odehrává v rámci výstavy růží jako jedna z akcí celodenního programu. Letos jsme si pozvali soubor staré hudby Capella Ornamentata s programem virtuozní raně barokní hudby, specifikem bude zvuk unikátního barokního dechového nástroje cinku, který se v dávných dobách těšil nesmírné popularitě a býval díky své lahodné barvě přirovnáván k lidskému hlasu.

Capella Ornamentata

Soubor starých nástrojů pro intepretaci hudby 16. a 17. století
/capella ornamentata rozuměj jako „kaple ozdobená“ nebo „zpěvy ozdobené“/

Soubor Capella Ornamentata vznikla v roce 2007. Hlavním posláním ansámblu je snaha o autentickou interpretaci převážně duchovní hudby 16. a 17. století. Jeho členové působí v renomovaných českých i zahraničních souborech staré hudby. Má na svém kontě řadu vystoupení na prestižních festivalech v České republice i v zahraničí a do svých projektů zve zahraniční hudebníky. Capella Ornamentata se prezentuje v rozhlasovém a televizním vysílání.

Richard Šeda

absolvoval obor hra na trubku na Konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě Jiřího Pelikána. Již během tohoto studia se zajímal o tzv. historicky poučenou interpretaci staré hudby. Ve hře na cink byl zpočátku samoukem a své první koncertní zkušenosti získával v souboru Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila. V roce 2005 zahájil své soukromé studium hry na cink na několika interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u francouzské cinkenistky Judith Pacquier. Z jeho působení v mnoha zahraničních souborech staré hudby jmenujme například Concerto Copenhagen, Marini Consort Innsbruck, L´Arpa Festante München, Wiener Hofburgkapelle, Clemencic Consort Wien. V České republice spolupracuje například se soubory Czech Ensemble Baroque, Cappella Mariana, Collegium Marianum, Ensemble Inégal, Collegium 1704 a další. V roce 2007 založil vlastní soubor Capella Ornamentata se zaměřením na hudbu 16. a 17. století. Capella Ornamentata má na svém kontě 3 CD, řadu vystoupení na domácích i zahraničních pódiích a festivalech staré hudby a prezentuje se i v rozhlasovém a televizním vysílání. Bývá lektorem hry na cink na Letní škole staré hudby ve Valticích. Je spoluzakladatelem a hudebním dramaturgem regionálního barokního festivalu barokních umění Dačické baroko. Věnuje se také hudebně badatelské činnosti a spartaci starých tisků. Jeho badatelský přínos v oblasti hudby v Kroměřížském archivu byl zmíněn i knize Jiřího Sehnala „Pavel Josef Vejvanovský and the Kroměříž music collection“ (2009). Nedílnou součástí hudebního života Richarda Šedy je i jeho rodné město Dačice. V místní Základní umělecké škole vyučuje hru na zobcové flétny a trubku a kromě častých vystoupení se svými žáky dosahuje také úspěchy v celostátních soutěžích ZUŠ. Aktivně se zapojuje do hudební produkce ve své farnosti v Dačicích a v Kostelním Vydří.

Video ukázka souboru

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Blatná

Město Blatná získalo přívlastek „město růží“ mezi dvěma světovými válkami zásluhou úspěšného pěstitele a šlechtitele růží Jana Böhma. Jeho růžové plantáže patřily ve 30. letech 20. století k největším v Evropě a rozkvétalo na nich až milion růžových květů ročně. Blatná se stala jedním ze světových center šlechtění a pěstování růží a po mnoho let se zaslouženě honosila titulem „Blatná – město růží“.

Výstava růží v Blatné – městě růží přináší zážitky všemi smyly.
Těšte se na originální floristické expozice, koncerty, divadelní představení, tvůrčí dílny, růžový design market, odborné přednášky nebo tematické kulinářské speciality a letní drinky….