DATUM

5/10/2024

19.00

MÍSTO

Roudnice nad Labem

Augustiniánský klášter


CENA
Jednotné vstupné 100 Kč

Ave Maria gratia plena

Koncert
ÚČINKUJÍ
    • Zuzana Badárová / zpěv
V nádherném prostředí Augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem budete mít příležitost nechat se provést hudební oslavou života Matky Boží napříč staletími. Stejně jako vznik kláštera sahá do dob středověku, tak i tento program představí dávnou hudbu v podobě virtuózního gregoriánského chorálu, barokní prvky interiéru chrámu zase vytvoří harmonii s pozdějšími skladbami 17. a 18. století. Celý program mladých interpretů, studentů brněnské JAMU, doplní a oživí varhanní skladby, které nabídnou čas a prostor k rozjímání i v klášterním ambitu osvětleném svíčkami. Koncert se koná ve spolupráci s Římskokatolickou farností Roudnice nad Labem.

Vladimír Roubal

Ukázka improvizace Vladimíra Roubala na 2. ročníku festivalu Rosa Bohemica

Augustiniánský klášter, Kostel Narození Panny Marie

Roudnice nad Labem

Roudnice patřila od raných dob českého státu pražskému biskupství. Biskup Jan IV. z Dražic se při svém pobytu v Avignonu seznámil s působením řádu augustiniánů – kanovníků a roku 1333 pro něj v Roudnici založil klášter.  Komunita řeholních kanovníků se řadila k nejvýznamnějším dobovým ohniskům vzdělanosti. Za husitských válek byl klášter opakovaně vypleněn a jeho pozemkový majetek rozkraden.  Ze slavných časů kláštera se kromě jádra budov dochovalo mnoho vzácných rukopisů, rozptýlených dnes v různých archivech a čtyři významná gotická výtvarná díla, vystavená v Národní galerii (Roudnická Madona, fragment Roudnického polyptychu, Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi a trojdílná oltářní archa Smrti Panny Marie. V kostele lze vidět jejich kopie). Na skále nad klášterem stojí zvonice, upravená do stávající podoby v roce 1715. Jsou v ní zavěšeny tři památné renesanční zvony, z nichž největší váží asi 4,5 tuny. V ohradní zdi kostela vyvěrá Rudný pramen, podle kterého údajně získalo město své jméno.