DATUM

30/7/2023

17.15

MÍSTO

Kostel sv. Jakuba apoštola (Tyršovo nám. 54, 439 02 Cítoliby)

CENA
150 Kč
(vstupenky online i na místě)

Pocta citolibským mistrům

 


Koncert / Poutní mše

V 16.00 Účinkují G. Eibenová a A. Viktora (poutní mše)

Po mši následuje od 17.15 koncert Pocta citolibským mistrům s Kateřinou Englichovou.

ÚČINKUJÍ

Kdo byli Cítolibští mistři? Vše začalo v roce 1720, kdy získal panství Cítoliby na Lounsku hudbymilovný rod Pachtů z Rájova. Kdokoli chtěl vstoupit do zdejších služeb, musel umět číst noty a ovládat hru na nějaký hudební nástroj. Nadaným hudebníkům byla hrazena studia u zkušených pražských komponistů. Některé noty pak zůstaly až do 20. století na kůru citolibského kostela, kde je objevil a postupně odkryl tento významný fenomén českého hudebního klasicismu prof. Zdeněk Šesták, rodák z Cítolib, kdysi varhaník v místním kostele, později hudební skladatel a významný muzikolog. Právě v tomto kostele se bude konat festivalový koncert harfenistky Kateřiny Englichové. Předcházet mu bude poutní mše svatá, při níž zahraje varhaník Adam Viktora a zazpívá Gabriela Eibenová.

Kateřina Englichová

Patří k výrazným osobnostem evropského interpretačního umění.
Držitelka ceny Prague Classic Award 2018, Kateřina Englichová spolupracovala
s významnými umělci a soubory, jak v zahraničí –Mstislav Rostropovič, Carol Wincenc, Gerard Causé, Cindy Phelps, Robert Davidovici, Michael Kofler, ad., tak u nás – Josef Suk, Pavel Šporcl, Ivan Ženatý, Martin Kasík, Vilém Veverka, Jiří Bárta, Petr Nouzovský, Škampa kvarteto, Bennewitzovo kvarteto, Pražákovo kvarteto, Kvarteto Martinů, Pavel Haas Quartet, Mucha Quartet, Ensemble 18+, Ensemble Inégal, Pražský filharmonický sbor, Kühnův dětský sbor, Boni Pueri ad.
Na podzim 2018 byla členkou poroty v největší světové soutěže „Israel Harp Competition“. V sezoně 2022 se stala rezidenčním umělcem festivalu Za poklady Broumovska.

Věnuje se také soudobé hudbě a celá řada skladatelů pro ni napsala skladby – např. Sylvie Bodorová, Jiří Gemrot, Zdeněk Lukáš, Jan F. Fischer,Eric Sessler, Christopher Coleman, P.Zimmerli, Karel Janovický, Jindřich Feld, Luboš Sluka ad.

„Zde bylo v její strhující hře opět jasné, že se Kateřina Englichová vymyká rčení, že harfa je pouze nástrojem andělským.“

Anthony Thommasini, The New York Times

Gabriela Eibenová

Zakladatelka festivalu Rosa Bohemica, je renomovaná zpěvačka –  interpretka staré hudby. Vystudovala Pražskou konzervatoř, teorii a provozovací praxi staré hudby na Masarykově univerzitě a historickou interpretaci na JAMU.  Se svým manželem, varhaníkem a dirigentem Adamem Viktorou, založila vokálně–instrumentální soubor Ensemble Inégal, který se profiluje především jako propagátor díla českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. S tímto tělesem intenzivně koncertuje na významných mezinárodních hudebních festivalech (Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Tage Alter Musik Regensburg, Musica Antiqua Brugge, Bach Festival Riga, International Music Festival Santander, Lufthansa Music Festival London, Stockholm Early Music Festival aj.) Zpívala téměř v celé Evropě, v Izraeli, Libanonu i Japonsku. Na svém kontě má více jak 40 CD nahrávek. Působí jako lektorka zpěvu na mistrovských kurzech specializovaných na interpretaci staré hudby. Léta se věnuje technice jógového dýchání „Vítězný dech“, což jí pomáhá v profesi i v životě. Zpívala pro papeže Jana Pavla II. i Jeho Svatost dalajlámu. S manželem vychovávají tři múzicky nadané potomky.

Adam Viktora

Varhaník a dirigent Adam Viktora vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem Českého varhanního festivalu. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a historicky poučenou interpretaci na Akademii múzických umění v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští Barokní Sólisté, s nimiž natočil téměř 20 mnohokrát oceněných CD a uskutečnil bezpočet koncertních vystoupení na významných evropských festivalech jako např. Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Musica Antiqua Brugge, Lufthansa Festival London, Bachtage Leipzig, Tage alter Musik Regensburg, Stockholm Early Music Festival a další. Adam Viktora se stal také výrazným představitelem procesu znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky. Založil a organizuje Zelenka Festival Praha – Drážďany a pořádá každoroční muzikologické kolokvium Zelenka Conference Prague. Se souborem Ensemble Inégal získal již čtyřikrát prestižní francouzské ocenění Diapason d´Or.

Video ukázka

Kostel sv. Jakuba apoštola

Cítoliby


Barokní kostel v Cítolibech byl dokončený roku 1715 a pravděpodobně stojí na místě starší stavby, je součástí areálu barokních staveb a soch na bývalé návsi. Nachází se zde zařízení a výzdoba sochaře Matyáše Bernarda Brauna z let 1718–19. Obrazy jsou dílem V. V. Rainera. Kostel je velmi zdobný, má další čtyři oltáře sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého, Ecce Homo a sv. Jeronýma, barokní kazatelnu, čtyři oválné obrazy evangelistů, pískovcovou křtitelnici, náhrobník Polyxeny a Zuzany Schützové. Na zdi před kostelem jsou význačné pískovcové sochy Chrona a Víry od M. B. Brauna. V obci se nalézají další významné křesťanské památky: dílenské práce Brauna, tříhranný obelisk s Nesvětější Trojicí, socha sv. Jana Nepomuckého, a další.