DATUM

2/9/2023

18.00

MÍSTO

Kostel Povýšení sv. Kříže, Zámek Nižbor (267 05 Nižbor)

CENA
150 Kč plné / 100 Kč snížené
(vstupenky online i na místě)

Růžencové sonáty

Koncert
ÚČINKUJÍ
Nižbor je dalším místem, kde si Rosa Bohemica podmanila srdce posluchačů a provází festival od jeho samého počátku. Pro koncert v kostele Povýšení sv. Kříže v areálu Nižborského zámku si hudební soubor Ensemble Inégal letos připravil program, jehož dominantním tématem budou Růžencové sonáty významného raně barokního skladatele Heinricha Ignaze Bibera. Nesmírně náročného partu virtuozních houslí se ujme Lenka Torgersen.

Ensemble Inégal

 

Ensemble Inégal se svým dirigentem Adamem Viktorou získal evropské renomé díky svým vysoce ceněným koncertům a CD nahrávkám a stal se synonymem pro objevy z odkazu geniálního českého barokního skladatele, Jana Dismase Zelenky. Ensemble Inégal je všestranné hudební těleso, jehož interpretační záběr se pne od renezanční hudby až po hudbu současnou. Kromě staré hudby má soubor na svém kontě také novátorská provedení a nahrávky hudby romantické (např. A. Dvořák, G. Rossini) a moderní (B. Britten, A. Pärt, A . Schnittke, Ph. Glass). Koncertuje na prestižních evropských festivalech, realizoval již 18 úspěšných CD ověnčených řadou významných ocenění, objevuje se pravidelně ve vysílání českých i zahraničních televizních a rozhlasových stanic.

Lenka Torgersen

Lenka Torgersen /1975/ studovala hru na housle na plzeňské konzervatoři a poté na HAMU v Praze ve třídě prof. Václava Snítila. Po absolutoriu v roce 1998 se začala intenzivně věnovat hře na barokní housle, ve které se zdokonalovala v letech 1999- 2003 jako studentka Scholy Cantorum Basiliensis ve třídě prof. Chiary Banchini. Toto studium ukončila s vyznamenáním.
Od roku 2000 je Lenka Torgersen členem a koncertním mistrem souboru Collegium Marianum a v letech 1999 – 2012 působila jako první koncertní mistr a sólistka souboru Collegium 1704. Jako koncertní mistr a kmenový člen souboru Ensemble Inégal se již řadu let věnuje spolu s Adamem Viktorou nahrávání, propagaci a provozování díla velikána české barokní hudby Jana Dismase Zelenky. Pravidelně spolupracovala a spolupracuje s dalšími českými i zahraničními soubory, např .La Cetra Barockorchester Basel, Ensemble 415, Freitagsakademie Bern, conSequenza, Les Traverseés Baroques, Norsk Barokkorkester, Orchester J. S. Bach Stiftung St. Gallen, Ensemble Tourbillon ad. Jako komorní hráč i sólistka pravidelně vystupuje na významných evropských pódiích a festivalech, např. Pražské jaro, Concentus Moraviae, Svatováclavský hudební festival, Ambronay Festival, Festival de Sable, Festival La Chaise Dieu, MAfestival Bruges, Festival oude Muziek Utrecht, Innsbrucker Festwochen, Festival del Camino de Santiago, Festival Santander, Halle Händel Festspiele, Güldener Herbst, Oslo Early, Barokkfest Trondheim ad. Nahrává pro renomované společnosti jako Harmonia Mundi, Accent, Zig-Zag Territoires, Pan Classics, Supraphon ad. V roce 2010 se jako sólistka podílela se souborem Collegium 1704 na nahrávce instrumentálních děl A. Reichenauera, za niž získala kromě dalších skvělých kritik i ocenění Diapason d’Or. V roce 2013 pak pro společnost Supraphon natočila sólové CD Il Violino Boemo, na němž v novodobé premiéře oživila sonáty českých houslových virtuózů 18. století. I tato nahrávka se dočkala řady pozitivních recenzí u nás i v zahraničí. Lenka Torgersen se věnuje rovněž lektorské a pedagogické činnosti, v letech 2008 – 2011 vyučovala hru na barokní housle na Týnské škole při Karlově univerzitě a ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 byla externím pedagogem v oboru barokní housle a komorní hudba na JAMU v Brně. Ve spolupráci s nadací Collegium Marianum pravidelně pořádá odborné přednášky a mistrovské kurzy pro mladé zájemce o barokní hudbu a hru na barokní housle.

Gabriela Eibenová

Zakladatelka festivalu Rosa Bohemica, je renomovaná zpěvačka –  interpretka staré hudby. Vystudovala Pražskou konzervatoř, teorii a provozovací praxi staré hudby na Masarykově univerzitě a historickou interpretaci na JAMU.  Se svým manželem, varhaníkem a dirigentem Adamem Viktorou, založila vokálně–instrumentální soubor Ensemble Inégal, který se profiluje především jako propagátor díla českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. S tímto tělesem intenzivně koncertuje na významných mezinárodních hudebních festivalech (Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Tage Alter Musik Regensburg, Musica Antiqua Brugge, Bach Festival Riga, International Music Festival Santander, Lufthansa Music Festival London, Stockholm Early Music Festival aj.) Zpívala téměř v celé Evropě, v Izraeli, Libanonu i Japonsku. Na svém kontě má více jak 40 CD nahrávek. Působí jako lektorka zpěvu na mistrovských kurzech specializovaných na interpretaci staré hudby. Léta se věnuje technice jógového dýchání „Vítězný dech“, což jí pomáhá v profesi i v životě. Zpívala pro papeže Jana Pavla II. i Jeho Svatost dalajlámu. S manželem vychovávají tři múzicky nadané potomky.

Adam Viktora

Varhaník a dirigent Adam Viktora vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem Českého varhanního festivalu. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a historicky poučenou interpretaci na Akademii múzických umění v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští Barokní Sólisté, s nimiž natočil téměř 20 mnohokrát oceněných CD a uskutečnil bezpočet koncertních vystoupení na významných evropských festivalech jako např. Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Musica Antiqua Brugge, Lufthansa Festival London, Bachtage Leipzig, Tage alter Musik Regensburg, Stockholm Early Music Festival a další. Adam Viktora se stal také výrazným představitelem procesu znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky. Založil a organizuje Zelenka Festival Praha – Drážďany a pořádá každoroční muzikologické kolokvium Zelenka Conference Prague. Se souborem Ensemble Inégal získal již čtyřikrát prestižní francouzské ocenění Diapason d´Or.

Ukázka souboru Ensemble Inégal

Zámek, Kostel Povýšení sv. Kříže

Nižbor

Hrad , dnes zámek Nižbor se nad Berounkou tyčí již od druhé poloviny třináctého století. Založil ho pravděpodobně Přemysl Otakar II. Později byl renesančně přestavěn, dnes má barokní podobu. Nad Nižborem na kopci Hradiště objevíte pozůstatky keltského oppida Stradonice, kde byl v roce 1877 objeven zlatý poklad: kožený vak plný zlatých mincí zvaných duhovky. Romantické místo nad Berounkou se záhy proměnilo v malý český Klondike a vypukla nefalšovaná zlatá horečka. Zlatokopové místo vydrancovali, zároveň však Stradonice vstoupily do povědomí řady evropských sběratelů a archeologů.