DATUM

31/8/2024

14.00 a 16.00

MÍSTO

Pátek nad Ohří
Zámek

 

CENA
Jednotné vstupné na obě akce 160 Kč

Sobota na Pátku


Harmonogram:

  • 14:00 – pohádka Legenda o štěstí
    • Účinkují: Evgeny Ibragimov a hosté
  • 16:00 – přednáška Cestovatel Emil Holub
    • Přednášející: Ondřej Crhák

Poslední prázdninový den potěší všechny cestovatele a poutníky, festivalové dění se opět vrátí do Pátku nad Ohří, kde se nejprve v zámecké zahradě odehraje pohádka Legenda o štěstí světoběžníka, herce a režiséra čerkéské národnosti Evgeny Ibragimova, a poté se bude na zámku konat přednáška historika Ondřeje Crháka o slavném cestovateli Emilu Holubovi, který v Pátku strávil své dětství.

Legenda o štěstí připomene epizodu „Džegu“ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ vyprávění pohádek formou primitivního loutkového divadla, ve které, jak říká sám autor, se mluví o tom nejdůležitějším. Jeho vášní je předávání moudrosti svého národa skrze vyprávění příběhů. Hraje s loutkami, jejichž repliky vyrobil sám podle předloh nalezených v etnografickém muzeu, tančí a doprovází se na dvoustrunný čerkeský nástroj apapšinu.

Akce se koná ve spolupráci se zámkem Pátek.

Evgeny Ibragimov


režisér, loutkář, pedagog, světoběžník, ale především nositel kultury starého moudrého národa Adigů (Čerkesů) – původních obyvatel severozápadního Kavkazu. Pochází z vísky „Psiž“(překl. z čerkesštiny  Prastará Voda). Se svou rodinou  – manželkou (Češkou) a 2 dětmi – žije již 12 let v Dobré Vodě u Českých Budějovic, v jižních Čechách.
Jeho vášní je předávání moudrosti svého národa skrze vyprávění příběhů. Pro naše diváky si připravil pohádku: Legenda o štěstí. Hraje s loutkami, jejichž repliky vyrobil sám podle předloh nalezených v etnografickém muzeu, tančí a doprovází se na dvoustrunný čerkeský nástroj apapšinu. 
Ojedinělým projevem čerkeské kultury jsou proslulé slavnosti s názvem DŽEGU. Jsou to velkolepé karnevalové veselice, oslavy, které se konaly při svatbách, narození dítěte, při sklizni nebo návratu mužů z výprav či válek. Je to společenská zábava, spojená s pohoštěním, tanci, písněmi, vyprávěním příběhů, improvizací. Hlavním organizátorem těchto slavností je Džeguako. DŽEGUAKO je autorem, mágem, vypravěčem, improvizátorem, knězem i kouzelníkem v jednom. To on je ten, který vládne energií shromážděných lidí a řídí tento karnevalový vír. Je humorný, moudrý, ale hlavně svobodný. Jako jeden z mála měl privilegium říct pravdu komukoli bez ohledu na jeho společenské postavení. Byl znalcem historie svého národa, legend, příběhů i pohádek, mediátorem mezi publikem a Bohem.

Ondřej Crhák


Ondřej Crhák vystudoval obecné dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také dokončuje doktorské studium. Aktuálně působí jako odborný pracovník v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur, které je součástí Národního muzea. Jako externista působí také na Ústavu asijských studií FF UK, a to na semináři Vietnamistiky.  Odborně se zaměřuje na dějiny kolonialismus a zejména na postkoloniální teorií v muzejnictví. Je autorem řady odborných a popularizačních textů věnující se tomuto tématu. Kromě publikační činnosti se také věnuje tvorbě výstav. Jednou z nich byla také výstava o Emilu Holubovi, na které spolupracoval s jejím autorem doc. Tomášem Winterem z Ústavu dějin umění AV ČR.
Vedle zaměření na koloniální problematiku se věnuje také dějinám jihovýchodní Asie v době studené války se zaměřením na Vietnam. Je také vedoucím autorského týmu výstavy Vietnam blízký a vzdálený, která se věnuje nejen Vietnamu samotnému, ale také vietnamské komunitě v ČR. Výstava byla nedávno otevřena v Náprstkově muzeu.

Zámek, barokní refektář a kaple

Pátek nad Ohří

Koncert v domněle neexistující a po léta zazděné kapli Páteckého zámku bude patřit svérázné dvojici hudebníků. Uslyšíme skladby ze skotské, irské, uherské či rumunské barokní tvorby. Zapomenutá perla na Ohři – původní gotická tvrz byla nahrazena renesančním zámkem či spíše letohrádkem, později barokně upraveným, s pozoruhodnou centrální dispozicí v podobě italské vily. Dochovaly se zde fresky z 18. století v refektáři a v zámecké kapli. V přízemí expozice o páteckých rodácích a slavných obyvatelích – stavitel řetězových mostů Bedřich Schnirch, cestovatel Emil Holub, cestovatel a „Král orchidejí“ Benedikt Roezl či malíř Václav Březina – je doplňována výstavami fotografií, grafik, obrazů apod. V patře se nachází expozice s historickým nábytkem a dobovými předměty, opatské pokoje, zámecké salonky, kaple.