DATUM

1/7/2023

18.00

MÍSTO

Krásný Dvůr – Zámek / Gloriet (Krásný Dvůr 7, 439 72 Krásný Dvůr)

CENA
140 Kč
(vstupenky online i na místě)

Sólo pro violu

Koncert/Zahradní slavnosti
ÚČINKUJÍ
Ten samý den jako Výstava růží v Blatné se budou odehrávat na zámku v Krásném Dvoře Zahradní slavnosti Jana Rudolfa. Pro cestovatele a nadšence jsme festivalové koncerty na obou místech zařadili v takovém časovém odstupu, aby se případně daly stihnout obě. Jan Rudolf Černín, majitel zámku v době klasicismu, milovník vědy, hudby a umění, studoval v Salcburku a osobně se znal s Mozartem i Haydnem. Zajímal se o nejnovější trendy v budování zámeckých parků, které pak přenesl na svá česká panství. U zámku Krásný Dvůr založil nejstarší a největší anglický park na našem území. Aktivně provozoval hudbu, často hrával na violu v jednom ze zahradních pavilónů. Koncert je věnovaný právě Janu Rudolfu Černínovi, nazvali jsme ho Sólo pro violu a bude se konat v altánu Gloriet v zámeckém parku. Violistku Věru Binarovou doprovodí harfenistka Ana Brateljevič. V případě nepříznivého počasí se koncert přesune na zámek.

Věra Binarová

Absolvovala Konzervatoř Pardubice , pokračovala ve studiu na Akademii múzických umění v Praze, své hudební vzdělání si rozšířila na vysoké škole ve Vídni (Hochschule für Muzik) a soukromým studiem u prof. M. Hlouňové. Od roku 1994 do roku 2011 byla sólo violistkou Talichova komorního orchestru (TKO), se kterým koncertovala v mnoha evropských zemích a v Japonsku a podílela se na nahrávání CD. V letech 1998–2002 byla členkou smyčcového kvarteta JUPITER, pravidelně spolupracovala s komorním souborem Capella Sancta Caecilia , v letech 2007–2009 působila v kvintetu Corde Armoniche, jehož byla spoluzakladatelkou, od roku 2006 pravidelně působila v Salzburgské komorní filharmonii. Její repertoár zahrnuje stěžejní díla violové literatury i díla soudobých českých skladatelů . Věra Binarová spolupracovala s mnoha významnými sólisty, dirigenty a orchestry v Čechách i v zahraničí a je rovněž vyhledávanou komorní hráčkou Od roku 2008 se intenzivně věnuje pedagogické činnosti na ZUŠ I. Hurníka v Praze a od roku 2016 pravidelně vyučuje na mezinárodních hudebních kurzech Ameropa. Od roku 2014 je členkou Symfonického orchestru hl. města FOK, je členkou a spoluzakladatelkou komorního souboru Alma Ansambl( 2020)a od roku 2022 také působí na Gymnáziu a Hudební škole hl.města Prahy .

Ana Brateljević

Narodila se v Chorvatsku, po absolvování studia harfy a klavíru v Bělehradě (Srbsko) navázala vzdělavání na magisterské studium harfy na Akademii múzických umění v Praze u doc. Jany Bouškové. V červnu 2016 úspěšně dokončila doktorské studium na HAMU v oboru Interpretace a teorie interpretace – specializace harfa. Od října 2016 vyučuje komorní hru a dějiny harfy na pražské HAMU, stálim je členem Českého Narodního Symfonického Orchestru. Také se věnuje pedagogické práci jako učitelka harfy a klavíru v ZUŠ Ilji Hurníka Praze. Spolupracovala s Ennniem Morriconem (61 koncert), Andrea Bocelliem, Jose Carrerasem, Placidem Domingem, Jonasem Kaufmannem…Vedle sólové hry na harfu a klavír a koncertní činnosti na oba nástroje tvoří významnou část jejího hudebního vyjadřování komorní hra (Duo Féerie – housle, harfa, Harfové Duo 94). Natočila CD Od Bacha k jazzu, na kterém se představuje jako sólistka na harfu a klavír, hostovala a spolupracovala na řadě hudebních crossover projektů, kde se prezentovala ve hře na elektroakustickou harfu.

Ukázka interpretů

Zámek – gloriet

Krásný dvůr

Tento typ drobné stavby zahradní architektury sloužil jako dobový symbol ideální antické formy, proto najdeme i v českých parcích více podobných objektů. Inspirací pro stavbu kruhového chrámku v krásnodvorském parku v roce 1784 by mohl být Chrámek lásky v Malém Trianonu ve Versailles z roku 1778 nebo také rytina Giovanniho Battisty Piranesiho Sibyllin chrámek v Tivoli. Gloriet, zvaný též Malý templ či Venušin chrámek, stojí na vysokém návrší nad rybníkem. Na nízké schodišťové základně je umístěno ve stejných intervalech osm toskánských sloupů, které podpírají dórské kladí, které nese plechem pobitou kupolovitou střechu. Původním záměrem zakladatele parku údajně bylo umístit sem mramorovou bustu své manželky hraběnky Marie Terezie Černínové rozené Schönbornové. Zda se tak skutečně událo dnes již nevíme, neboť busta se nedochovala, stejně jako žádné další zprávy o ní. Gloriet poskytuje krásný výhled na vodní hladinu rybníka, do parku a částečně přes koruny stromů i za obzor.

Zdroj https://www.zamek-krasnydvur.cz/