DATUM

11/11/2022

18.00

MÍSTO

Roztoky u Prahy, Zámek

CENA
180 Kč

Stopy folklóru v barokní hudbě

ÚČINKUJÍ
  • Jiří Sycha, barokní housle
  • Filip Dvořák, cembalo

Svérázná dvojice hudebníků představí zcela ojedinělý program, v němž seznámí publikum s perlami skotské, irské, anglické, velšské, maďarské, slovenské či moravské barokní tvorby ovlivněné lidovou hudbou.

Jiří Sycha a Filip Dvořák

Jiří Sycha se narodil v Gottwaldově, později žil ve Zlíně, studoval v Kroměříži a Trossingenu. Nyní žije v Táboře. Je houslista, učitel, skladatel, dirigent, zahradník, tramp, horolezec, manžel a otec. Odmalička miluje hudbu a dobrodružství. Od Kristových let je také držitelem řidičského průkazu skupiny B.

Filip Dvořák žil v Chotěboři, Brně, Štrasburku a v Hořátvi. Byl dítětem, studentem, učitelem, manželem, otcem. Dnes je opět studentem, učitelem a stále otcem. Nepřetržitě cembalistou –hudebníkem a cembalářem. Žije v Praze.

Ukázka interpretů z 1. ročníku festivalu Rosa Bohemica

Zámek

Roztoky

 

Koncem 13. nebo počátkem 14. století vznikla na vltavském břehu tvrz. S kruhovými hradbami a centrální hranolovou věží.  Na sklonku 14. století postavili pražští měšťané, bratři Eberhard a Reinhard z Remeše na místě starší hradby nový palác s kaplí, z níž se dodnes dochoval malovaný arkýř. Na přelomu 16. a 17. století nechali rytíři Boryňové ze Lhoty přestavět tvrz na renesanční zámek, který úpravami z 18. století nabyl dnešní podoby. Po celém obvodu nádvoří byly dobudovány arkády, nad arkýř vztyčena vížka a vznikl dodnes z části zachovaný hospodářský dvůr se sladovnou, stodolou a stájemi. V předminulém století byl okolo zámku založen anglický park se vzácnými a cizokrajnými stromy, obohacen v letech 1965-1974 o sochy ze 17. – 19. století a později o díla sochařky Hedviky Zaorálkové. Středověkou tvrz dnes připomíná příkop, kladky a závaží původního svoditého (padacího) mostu u brány, v nádvoří pak kamenná ostění. Areál zámku skrývá řadu architektonicky a historicky hodnotných prostor, kde jsou pořádány výstavy, kulturní a vzdělávací programy, společenské akce nebo svatební obřady.