DATUM

14/8/2022

16.30

MÍSTO

Jílové u Prahy, Muzeum

CENA
80 Kč dospělí / 40 Kč děti

Varieté pro tři páry rukou


ÚČINKUJÍ

Divadlo pod Šťastnou Hvězdou

Divadelní představení pro děti na nádvoří zámku v režii světoběžníka Evgeny Ibragimova, pro něhož je hudba a kultury jiných národů inspirací k vytváření jeho inscenací. To vše s nadsázkou a humorem.

Divadlo pod Šťastnou Hvězdou

Divadlo pod Šťastnou Hvězdou je komorní soubor založený v roce 2013 v Českých Budějovicích. Naše “Šťastná Hvězda” je osmicípá. Stejně jako kompas určující osm základních světových stran, vede i nás a poukazuje na rozmanitost směrů a kultur, které bychom rádi přiblížili našemu publiku. Pod vedením režiséra Evgeny Ibragimova vytváříme představení pro všechny věkové kategorie. Láskou k profesi, zkušenostmi ze zahraničních stáží v pohybových a loutkových divadlech i účastí na mezinárodních divadelních festivalech si získáváme přízeň mnohých diváků.

Muzeum

Jílové u Prahy

Jílovské muzeum sídlí v areálu domu Mince, který je prohlášen od roku 1958 za kulturní památku. Ve středověku zde sídlil královský horní úřad a dům vlastnil na krátkou dobu alchymista Edward Kelley. Prošel složitým stavebním vývojem. Ve druhé pol. 19. století v budově město zřídilo školu, která zde fungovala do roku 1958, kdy budovu získalo muzeum ke svému trvalému užívání. Muzeum spravuje také naučnou stezku Jílovské zlaté doly, která vede z centra města ke zlatonosným štolám. V současné době se muzeum specializuje zejména na těžbu a zpracování zlata, kterému je věnována nejrozsáhlejší ze stálých expozic. Další expozice se věnují například historii benediktinského kláštera na Ostrově u Davle nebo oblíbenému místnímu fenoménu, trampingu v Posázaví. Provozuje také tři nedaleké historické štoly, kde se v minulosti těžilo zlato.