DATUM

25/9/2024

19.00

MÍSTO

Bohutín

Kostel sv. Maří Magdalény


CENA
Vstupné 250 Kč, zlevněné 150 Kč (studenti, důchodci, ZTP/ZTTP)

Antonín Dvořák / Lužanská Mše

Koncert

ÚČINKUJÍ

Nedaleko letního sídla Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami je kostel, kde se můžete dotknout historie: pořádaly se zde Mozartovy či Haydnovy mše třeba i pro 80 zpěváků a hudebníků, Dvořák zde hrával na varhany, účinkovala i jeho žena Anna či dcera Magda. Rosa Bohemica sem přináší dílo, o kterém sám autor svému zadavateli Ing. Hlávkovi píše: „… Mám tu čest Vám oznámiti, že jsem práci šťastně dokončil a že se z ní upřímně raduji. Mohlo by se jmenovat: víra, naděje a láska k Bohu nejvyššímu a poděkování za tak veliký dar, že mně bylo popřáno dílo to ke chvále Nejvyššího a ke cti umění našeho šťastně dokončiti…“ Přijďte si poslechnout překrásnou Dvořákovu Lužanskou mši v podání Ensemble Inégal a dirigenta Adama Viktory, která úspěšně patří do kmenového repertoáru tohoto souboru více než 20 let.
Koncert se koná ve spolupráci s Památníkem Antonína Dvořáka, Římskokatolickou farností Bohutín a Středočeským kulturním létem.


O programu

Mše D Dur op. 86 “Lužanská“ je jednou z nejvýznamnějších liturgických kompozic českých hudebních dějin. Vznikla na objednávku architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky pro příležitost vysvěcení kaple na zámku v Lužanech v roce 1887.

Celkem existují čtyři verze této Dvořákovy mše. První pro zpěváky jen s průvodem varhan, řekněme verze lužanská. V této podobě a za Dvořákova řízení zaznělo dílo poprvé při neveřejném liturgickém obřadu v lužanské zámecké kapli roku 1887. Zde ji v autentickém prostoru a s použitím původních varhan nahrál v roce 2001 soubor Ensemble Inégal. Další podoba díla je pro sóla a sbor sbor s průvodem harmonia (nebo dvou harmonií) violoncella a kontrabasů, jedná se o plzeňskou verzi z roku 1888, jejíž podobu zrekonstruoval umělecký vedoucí Ensemble Inégal, Adam Viktora, další je pražská verze “pro smíšený sbor s průvodem varhan, violoncell a kontrabassův“ tedy v podobě v jaké ji Dvořák připravil k provedení v pražském Rudolfinu roku 1889 a také k nerealizovanému vydání tiskem u anglického nakladatelství Novello a nakonec i její orchestrální varianta, která vznikla na žádost tohoto vydavatele.

První veřejné provedení Dvořákovy mše v Plzni r. 1888 je dokladem pozoruhodné vynalézavosti jeho protagonistů. Vzhledem k tomu, že plzeňští církevní představitelé uvedení díla v některém z plzeňských chrámů nepovolili a mše nakonec zazněla v Městském divadle, byl varhanní part upraven pro dvě harmonia, violoncello a dva kontrabasy. Jednalo se vlastně o jakési romantické basso continuo, tedy způsob doprovodu neodmyslitelně spjatý s barokní hudbou. Barokní způsob interpretace liturgické hudby s použitím bassa continua se totiž v Čechách v běžné praxi udržel až do 2. poloviny 19. století. Dvořák však použil ve svém pojetí harmonium, tedy nově vynalezený moderní nástroj, typický element romantické zvukové představivosti, který se záhy dočkal značné obliby. Při našem provedení použijeme historické koncertní harmonium značky Schiedmayer z konce 19. století.

Těmito slovy Antonín Dvořák oznámil dokončení kompozice Mše D Dur objednateli, Ing. Hlávkovi: „… Mám tu čest Vám oznámiti, že jsem práci šťastně dokončil a že se z ní upřímně raduji. Myslím, že to bude dílo, které svému účelu plně vyhoví. Mohlo by se jmenovat: víra, naděje a láska k Bohu nejvyššímu a poděkování za tak veliký dar, že mně bylo popřáno dílo to ke chvále Nejvyššího a ke cti umění našeho šťastně dokončiti. Nedivte se, že jsem tak nábožný, ale umělec, který to není, nic takového nedokáže. Což nemáme příklady na Beethovenovi, Bachovi, Raffaelovi a mnoha jiných? Konečně děkuji i Vám, že jste mi dal podnět dílo v takové formě napsat, jinak bych byl asi sotva na to kdy pomýšlel; neb až dosud jsem psal díla podobného druhu jen ve velkých rozměrech a s prostředky velkými…“

Ensemble Inégal

Ensemble Inégal se svým dirigentem Adamem Viktorou získal evropské renomé díky svým vysoce ceněným koncertům a CD nahrávkám a stal se synonymem pro objevy z odkazu geniálního českého barokního skladatele, Jana Dismase Zelenky. Ensemble Inégal je všestranné hudební těleso, jehož interpretační záběr se pne od renezanční hudby až po hudbu současnou. Kromě staré hudby má soubor na svém kontě také novátorská provedení a nahrávky hudby romantické (např. A. Dvořák, G. Rossini) a moderní (B. Britten, A. Pärt, A . Schnittke, Ph. Glass). Koncertuje na prestižních evropských festivalech jako Pražské jaro, Musica Antiqua Brugy, Oude Muziek Utrecht, Lufthansa Festival of baroque music London, De Bijloke Gent, Early Music Festival Stockholm, BachFest Leipzig a mnoha dalších. Realizoval již 20 úspěšných CD ověnčených řadou významných ocenění (Diapason d´Or, IRR Outstanding, Goldberg 5Stars aj.), objevuje se pravidelně ve vysílání českých i zahraničních televizních a rozhlasových stanic (BBC, Evropská vysílací unie EBU, Česká televize, Deutschlandradio Kultur, aj.).

Adam Viktora

Varhaník a dirigent Adam Viktora vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem Českého varhanního festivalu. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a historicky poučenou interpretaci na Akademii múzických umění v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští Barokní Sólisté, s nimiž natočil téměř 20 mnohokrát oceněných CD a uskutečnil bezpočet koncertních vystoupení na významných evropských festivalech jako např. Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Musica Antiqua Brugge, Lufthansa Festival London, Bachtage Leipzig, Tage alter Musik Regensburg, Stockholm Early Music Festival a další. Adam Viktora se stal také výrazným představitelem procesu znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky. Založil a organizuje Zelenka Festival Praha – Drážďany a pořádá každoroční muzikologické kolokvium Zelenka Conference Prague. Se souborem Ensemble Inégal získal již čtyřikrát prestižní francouzské ocenění Diapason d´Or.

Ukázka souboru Ensemble Inégal

Kostel sv. Maří Magdalény

Bohutín

Nový kostel z r. 1887, po dokončení si Dvořák přišel prohlédnout nové varhany V kostele se často pořádaly mše pro třeba i 80 zpěváků a hudebníků (třeba Heydnovy či Mozartovy), Dvořák občas hrál na varhany, někdy účinkovala i jeho žena Anna či dcera Magda Hlavním organizátorem hudebního života byl v Bohutíně Dvořákův přítel, řídící učitel a ředitel Kůru Karel Peták. Dvořák ho často navštěvoval v Bohutíně doma. Bral s sebou dceru Otilii (pozdější ženu J. Suka), která s Petákovou dcerou Annou hrávala při těchto příležitostech skladby pro čtyřručný klavír. Dvořák také chodil často do Bohutína ke kostelu vyzvedávat své návštěvy (třeba Leoše Janáčka), kteří tudy přijížděli od Příbrami poštovní vozem. Dále na Vysokou pak již šli společně pěšky.