DATUM

24/9/2022

14.00 přednáška, 15.30 koncert

MÍSTO

Strž ve Staré Huti, Památník Karla Čapka

CENA
100 Kč

Karel Čapek a etnická hudba


ÚČINKUJÍ

Tomáš Reindl, hudebník a etnomuzikolog

Poslechový pořad a přednáška o různých hudebních projevech napříč Světem, s ukázkami ze sbírky etnických nahrávek Karla Čapka. Tato výjimečná kolekce obsahuje nahrávky z různých mimoevropských kultur, jako: Afrika, Asie (Jižní, Jihovýchodní a Východní), arabský svět, Severní a Jižní Amerika, v omezené míře pak i nahrávky evropské.

Tomáš Reindl

Ing. MgA. Tomáš Reindl Ph.D. je hudební skladatel, multi-instrumentalista a hráč na tabla.
Vystudoval obor Aplikovaná elektronika (Západočeská universita), na pražské HAMU pak absolvoval studium skladby pod vedením prof. Hanuše Bartoně. Ve své disertační práci se zabývá problematikou mikrointervalů v indické klasické hudbě a jejich hudebně-
psychologickými aspekty. Vzdělával se též na různých kursech, workshopech a soukromých lekcích v Indii, Velké Británii, Itálii a Turecku. Hru na indická tabla studoval pod vedením jednoho z nejvýznamnějších současných mistrů, Sanju Sahai. Tomáš Reindl tvoří hudbu bez
omezení žánrů, či často právě na pomezí různých žánrů (vážná hudba, jazz, elektronika,
world music, filmová hudba atd.). Na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze vyučuje Etnomuzikologii a další hudebně teoretické předměty. Je autorem knihy Indický rytmický systém: Zdroj inspirace západních sladatelů (Praha: Nakladatelství
AMU, 2017).

Památník Karla Čapka

Strž ve Staré Huti

V malebné krajině lesů a rybníků Dobříšska stojí dům, kde Karel Čapek strávil poslední tři roky svého života. Najdete tu expozici zaměřenou na život a dílo Karla Čapka, Olgu Scheinpflugovou a Ferdinanda Peroutku. My vás zveme do krásné a klidné zahrady domu, kde si můžete vyslechnout autorovy fejetony a glosy dokumentující Čapkův geniální pohled na obyčejné věci, dnes až neuvěřitelně aktuální. Nezapomeňte si udělat čas i na procházku Čapkovou stezkou, která vás provede místy, kudy spisovatel chodil při svých pobytech na Strži.