DATUM

15/11/2022

19.00

MÍSTO

Kosmonosy, Zámek

CENA
150 Kč plné / 100 Kč snížené

Láska a život ženy


ÚČINKUJÍ
  • Gabriela Eibenová, soprán
  • Petra Matějová, klavír

Ukolébavky, ale i písně o dětech, lásce, touze a svobodě v tvorbě Mozarta, Schumanna, Debussyho, Poulenca, Brittena a Weilla v nádherném prostředí zrcadlového sálu zámku v Kosmonosích.

Gabriela Eibenová

Zakladatelka festivalu Rosa Bohemica, je renomovaná zpěvačka –  interpretka staré hudby. Vystudovala Pražskou konzervatoř, teorii a provozovací praxi staré hudby na Masarykově univerzitě a historickou interpretaci na JAMU.  Se svým manželem, varhaníkem a dirigentem Adamem Viktorou, založila vokálně–instrumentální soubor Ensemble Inégal, který se profiluje především jako propagátor díla českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. S tímto tělesem intenzivně koncertuje na významných mezinárodních hudebních festivalech (Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Tage Alter Musik Regensburg, Musica Antiqua Brugge, Bach Festival Riga, International Music Festival Santander, Lufthansa Music Festival London, Stockholm Early Music Festival aj.) Zpívala téměř v celé Evropě, v Izraeli, Libanonu i Japonsku. Na svém kontě má více jak 40 CD nahrávek. Působí jako lektorka zpěvu na mistrovských kurzech specializovaných na interpretaci staré hudby. Léta se věnuje technice jógového dýchání „Vítězný dech“, což jí pomáhá v profesi i v životě. Zpívala pro papeže Jana Pavla II. i Jeho Svatost dalajlámu. S manželem vychovávají tři múzicky nadané potomky.

Petra Matějová

Již řadu let spojuje Petra Matějová ve své kariéře hru na moderní klavír i na jeho historické podoby. Její snahou je každý repertoár maximálně přiblížit zvukové a interpretační estetice doby, ve které vznikal, což souvisí také s výběrem odpovídajícího typu nástroje. K tomuto interpretačnímu proudu se přiklonila zejména během šestiletého pobytu v Paříži, kde se po absolutoriu na pražské AMU a Konzervatoři specializovala ve hře na kladívkový klavír. Na moderní i historický klavír nahrála mnoho snímků pro Český, Slovenský a Španělský Rozhlas (Rejcha, Mozart, Janáček, Fibich, Voříšek, Tomášek, Franck, Haydn, Mendelssohn, Beethoven) a pro francouzskou televizní stanici Mezzo (Schubert). V roce 2004 natočila v Paříži sólové CD s díly Voříška, Beethovena a Schuberta. V roce 2012 dokončila kompletní nahrávku Voříškova klavírního díla pro Český rozhlas. Vystoupila na festivalech ve Francii a Španělsku, i Čechách (Pražské jaro, pravidelně koncertní sezóna FOK, Haydnovy slavnosti ad.) a na Slovensku (Dny staré hudby, Hammerklavierfest), dále se představila sólově nebo v různých komorních seskupeních ve většině evropských zemí. Od r. 1995 pravidelně vyučuje klavír a komorní hru na letních kursech, v letech 2007-2009 vedla třídu kladívkového klavíru na Letní škole staré hudby ve Valticích. V letech 2008-2013 vyučovala hru na kladívkový klavír na JAMU v Brně. V roce 2014 úspěšně obhájila doktorskou práci v interpretaci v mezinárodním programu tzv. doktorátu „pod dvojím vedením“ na Pařížské konzervatoři a Sorbonně, a na JAMU v Brně na téma Klavírní dílo J. V. H. Voříška.

Zámek, Zrcadlový sál

Kosmonosy

Kosmonosy jsou zámek ve stejnojmenném městě u Mladé Boleslavi. Založen byl ve druhé polovině šestnáctého století Krajíři z Krajku. K dalším významným majitelům patřili Černínové z Chudenic, kteří podnikli náročnou barokní přestavbu. Dochovaná podoba však pochází až z devatenáctého století, kdy hrabata z Mirbachu nechala přistavět jižní empírové křídlo. Zámecký areál je od roku 1967 chráněn jako kulturní památka.