Blog

Proběhlé akce: Karel Čapek a etnická hudba / Tomáš Reindl / přednáška a koncert

Poslechový pořad a přednáška o různých hudebních projevech napříč Světem, s ukázkami ze sbírky etnických nahrávek Karla Čapka, to byla náplň sobotního zářijového odpoledne 24.9. v zahradě Čapkova letního sídla na Strži ve Staré Huti u Dobříše. Měli jsme štěstí na počasí, po chladných dnech se poprvé ukázalo sluníčko, takže jsme se nemuseli přesouvat do interiéru Čapkova domu. Etnomuzikolog a hudebník Tomáš Reindl nám představil Čapkovu výjimečnou kolekci obsahující nahrávky z různých mimoevropských kultur, jako: Afrika, Asie (Jižní, Jihovýchodní a Východní), arabský svět, Severní a Jižní Amerika, v omezené míře pak i nahrávky evropské. Po nesmírně poutavé přednášce následoval Tomášův autorský koncert s názvem Omnion. Vyvrcholením celého odpoledne byla vernisáž výstavy o Čapkových nepřátelích, anonymech, které dostával a které mu ztrpčovaly život v samém jeho závěru. Poučná a alarmující výstava o neustále se opakující zášti a závisti v naší zemi byla kontrapunktem k dřívější výstavě o Čapkových přátelích a lidech, kteří při něm stáli v jeho težkých chvílích. Děkujeme Památníku Karla Čapka za příležitost být součástí těchto inspirativních okamžiků.