Blog

Proběhlé akce: Pocta citolibským mistrům /Koncert /Poutní mše /Kostel sv. Jakuba apoštola /30.7. /17.15

Kdo byli Cítolibští mistři? Vše začalo v roce 1720, kdy získal panství Cítoliby na Lounsku hudbymilovný rod Pachtů z Rájova. Kdokoli chtěl vstoupit do zdejších služeb, musel umět číst noty a ovládat hru na nějaký hudební nástroj. Nadaným hudebníkům byla hrazena studia u zkušených pražských komponistů. Některé noty pak zůstaly až do 20. století na kůru citolibského kostela, kde je objevil a postupně odkryl tento významný fenomén českého hudebního klasicismu prof. Zdeněk Šesták, rodák z Cítolib, kdysi varhaník v místním kostele, později hudební skladatel a významný muzikolog. Právě v tomto kostele se konal festivalový koncert harfenistky Kateřiny Englichové. Předcházela mu poutní mše svatá, kde účinkoval Lounský chrámový sbor, spoluúčinkujícími v rámci mše i koncertu byli varhaník Adam Viktora a sopranistka Gabriela Eibenová.

Podívejte se na video z koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=7b5p83gtqpM