DATUM

14/7/2024

16.00

MÍSTO

Pátek nad Ohří

Zámek


CENA
Jednotné vstupné 160 Kč

Neděle na Pátku

 
ÚČINKUJÍ
 • Creatrio–parassiti musicali
  • Lucie Dušková – barokní flétny
  • Kristýna Hodinová – barokní housle
  • Filip Dvořák – cembalo

Kaple na zámku v Pátku nad Ohří, skrytý klenot v Českém Středohoří, letos nově přivítá hudební uskupení Creatrio–parassiti musicali. Hudebníci, jimž je velkou inspirací irská lidová hudba, pracují také s hudbou židovského původu, barokními a klasickými autory. Z velké části tvoří a improvizují přímo na koncertech, kde je inspiruje prostor, jeho akustika i publikum. Jedním ze členů souboru je cembalista Filip Dvořák, který je v Pátku častým hostem.
Koncert se koná ve spolupráci se zámkem Pátek.

Program


Klenoty barokní židovské hudby 

 • Nurit Hirš
  • Ose Šalom – Činí pokoj – židovská modlitební píseň
  • Chosn Kala Mazl Tov
  • Hava Nagila
 • Salamone Rossi
  • Sonata in Dialogo
 • Turlough Carolan
  • Variace na skotskou píseň – When she cam ben
  • The Cliffs of Moher
  • Lament for Terence Mac Donough
 • Henry Purcell
  • Ground-Two in one upon a Ground
 • Nicola Matteis
  • Preludio semplice
  • Aria Amorosa
  • Aria
 • Biagio Marini
  • Sonata sopra la Monica
 • Anonym
  • Vietoriosův Kodex
 • Anonym
  • Kolynd
 • Jiří Sycha
  • Cesta k branám
 • Sefardské písně
  • Hija Mía Querida
  • Yo M´Enamori D´Un Aire
  • Por Que Llorax Blanca Miňa

CREATRIO – parassiti musicali

Creatrio vzniklo v roce 2017. Založili jsme ho, protože nás baví muzika, rádi spolu hrajeme a tvoříme. Velkou inspirací je nám lidová irská hudba, pracujeme také s hudbou židovského původu a nebráníme se ani klasickým raně i vrcholně barokním autorům. Hrajeme na kopie dobových nástrojů. Energii a radost, kterou dáváme do každé skladby, s potěšením přenášíme i na naše posluchače. Z velké části tvoříme a improvizujeme přímo na koncertech, kde nás inspiruje prostor, jeho akustika i publikum. Hudba nás baví a těšíme se, že bude bavit i vás.

Lucie Dušková

barokní příčná flétna a zobcová flétna

Vystudovala církevní konzervatoř v Kroměříži. Od roku 2000 se začala intenzivně věnovat studiu barokní, klasicistní a renesanční příčné flétny na Staatliche Hochschule für Alte Musik v Trossingenu u Prof. Linde Brunmayr-Tutz. Jako sólistka mnohokrát vystoupila s barokním orchestrem trossingenské vysoké školy. Následovalo roční studium na Royal Conservatoire Den Haag u Bartholda Kuijkena.
Zobcovou flétnu studovala soukromě v Haagu a poté ji absolvovala na Konzervatoři v Plzni. Během řady mistrovských kurzů konzultovala hru na zobcovou flétnu u osobností staré hudby jako např. Corina Marti, Petr Zejfart aj. V současné době je stálou členkou souboru Collegium 1704 a Czech Ensemble Baroque, kde vystupuje jako orchestrální i sólový hráč. Spolupracuje s barokními soubory Musica Florea a Solamente naturali. V roce 2016 vystoupila jako sólistka s hrou na zobcovou a barokní příčnou flétnu s Jihočeskou komorní filharmonii.
Na Konzervatoři v Českých Budějovicích vyučuje obor zobcová flétna a také obor barokní příčné flétny.

Kristýna Hodinová

barokní housle

vystudovala Pražskou konzervatoř, kde absolvovala v houslové třídě Jaroslava Štětiny. Poté pokračovala ve studiu na Hudební fakultě AMU v Praze u Leoše Čepického. Do roku 2013 byla členkou Sedláčkova kvarteta, se kterým absolvovala mezinárodní kurzy „Internationale SommerAkademie Praha-Wien-Budapest“ 2009 a 2011 a úspěšně se zúčastnila soutěže „Max Reger Wettbewerb“ v Karlsruhe. S kvartetem též natočila CD s díly Martinů, Slavického, Temla a Hořínky. V roce 2010/2011 absolvovala stáž v rámci programu Erasmus na Hochschule für Musik Freiburg ve třídě Magdaleny Rezler. Kristýna Hodinová se věnuje též barokním houslím, absolvovala Letní školu barokní hudby v Holešově ve třídě Petera Zajíčka. Zkušenosti s autentickou interpretací staré hudby získala i u Vojtěcha Spurného. Spolupracuje se soubory Musica Florea, Czech Ensemble Baroque a Collegium 1704. Intenzivně se věnuje též folklórní hudbě. Je členkou Pošumavské dudácké muziky, kde se zabývá rekonstrukcemi lidových písní jižních a západních Čech. Od roku 2013 působí v Jihočeské filharmonii jako vedoucí skupiny druhých houslí.

Filip Dvořák

cembalo

Vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. V následujícím období jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry a autentické interpretace staré hudby na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. G. L. Mrázkové a generálbasu pod vedením Václava Lukse. Dva roky studoval na Vysoké hudební škole v Lipsku. Je vyhledávaným hráčem bassa continua a zakladatelem barokního souboru Hipocondria ensemble. Spolupracuje s mnoha soubory staré hudby, jako například Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Venti Diversi. Dále je pravidelným hostem Filharmonie Pardubice, Hradec Králové, Plzeň. Spolupracuje se členy České filharmonie v různých komorních projektech. V posledních letech intenzivně koncertuje se zobcovým flétnistou a dirigentem Jakubem Kydlíčkem pod hlavičkou Concerta Aventina. Stejně významná je spolupráce s vynikajícím houslistou a skladatelem Jiřím Sychou. Od roku 2014 vyučuje na Konzervatoři Teplice, výsledkem čehož je mimo jiné i vznik komorního seskupení Musica Filipika. Filip Dvořák vyhledává rovněž hudební žánry na pomezí klasické a jazzové hudby. Je zakladatelem jazz-barokní formace Transitus Irregularis. Intenzivně se rovněž zabývá stavbou cembal v cembalářské dílně F. Vyhnálka.

 

Zámek, barokní refektář a kaple

Pátek nad Ohří

Koncert v domněle neexistující a po léta zazděné kapli Páteckého zámku bude patřit svérázné dvojici hudebníků. Uslyšíme skladby ze skotské, irské, uherské či rumunské barokní tvorby. Zapomenutá perla na Ohři – původní gotická tvrz byla nahrazena renesančním zámkem či spíše letohrádkem, později barokně upraveným, s pozoruhodnou centrální dispozicí v podobě italské vily. Dochovaly se zde fresky z 18. století v refektáři a v zámecké kapli. V přízemí expozice o páteckých rodácích a slavných obyvatelích – stavitel řetězových mostů Bedřich Schnirch, cestovatel Emil Holub, cestovatel a „Král orchidejí“ Benedikt Roezl či malíř Václav Březina – je doplňována výstavami fotografií, grafik, obrazů apod. V patře se nachází expozice s historickým nábytkem a dobovými předměty, opatské pokoje, zámecké salonky, kaple.