Blog

Proběhlé akce: 2.11. v 19.00 Zámek Kosmonosy, Ensemble Inégal

1. ročník festivalu Rosa Bohemica se chýlí ke konci, alespoň jeho hudební část. Dne 2. listopadu v 19:00 proběhl v Zrcadlovém sále na Zámku v Kosmonosích (Podzámecká 1, Kosmonosy) koncert hudebního souboru Ensemble Inégal s názvem Theatrum Musicum.

Program byl věnován raně baroknímu skladateli Samueli Capricornovi, který pochází z tohoto kraje, a tak jako mnoho dalších tehdejší pobělohorské doby, byl nucen s rodinou opustit zemi. Putoval nejprve do Uher, v Bratislavě zanechal výraznou hudební stopu a nakonec stanul na kapelnické pozici ve Stuttgartu.  Dosáhl takového věhlasu, že mnozí skladatelé podepisovali svá díla Capricornovým jménem, aby tak snáze dosáhli jejich vydání tiskem. Ensemble Inégal svůj raněbarokní program nazval Theatrum Musicum, právě podle jedné ze skvělých Capricornových sbírek.

Město Kosmonosy je místo s bohatou historií a jistě stojí za to ho navštívit. Kromě jeho slavné archeologické minulosti, což dokládá horizont depotů doby bronzové, který se výstižně jmenuje „Kosmonosy“, zde další významnou stopu zanechali Černínové. Pro úpravy skvostného barokního zámku s parkem a rozsáhlou oborou povolali architekta Alliprandiho, ten zde také vybudoval Loretu, stejnou, jakou můžeme vidět naproti Černínskému paláci v Praze na Hradčanech. A Černínové také stáli za založením Piaristického Gymnázia v Kosmonosích, z jehož řad vyšli významní hudební skladatelé jakými byli Jiří Ignác Linek, František Xaver Brixi nebo Jiří Antonín Benda.