DATUM

13/8/2022

16.00

MÍSTO

Pátek nad Ohří, Zámek

CENA
160 Kč plné / 100 Kč snížené

Stopy folklóru v barokní hudbě

ÚČINKUJÍ
  • Jiří Sycha, barokní housle
  • Filip Dvořák, cembalo

Svérázná dvojice hudebníků představí zcela ojedinělý program, v němž seznámí publikum s perlami skotské, irské, anglické, velšské, maďarské, slovenské či moravské barokní tvorby ovlivněné lidovou hudbou.

Jiří Sycha a Filip Dvořák

Jiří Sycha se narodil v Gottwaldově, později žil ve Zlíně, studoval v Kroměříži a Trossingenu. Nyní žije v Táboře. Je houslista, učitel, skladatel, dirigent, zahradník, tramp, horolezec, manžel a otec. Odmalička miluje hudbu a dobrodružství. Od Kristových let je také držitelem řidičského průkazu skupiny B.

Filip Dvořák žil v Chotěboři, Brně, Štrasburku a v Hořátvi. Byl dítětem, studentem, učitelem, manželem, otcem. Dnes je opět studentem, učitelem a stále otcem. Nepřetržitě cembalistou –hudebníkem a cembalářem. Žije v Praze.

Ukázka interpretů z 1. ročníku festivalu Rosa Bohemica

Zámek, barokní refektář a kaple

Pátek nad Ohří

Koncert v domněle neexistující a po léta zazděné kapli Páteckého zámku bude patřit svérázné dvojici hudebníků. Uslyšíme skladby ze skotské, irské, uherské či rumunské barokní tvorby.

Zapomenutá perla na Ohři – původní gotická tvrz byla nahrazena renesančním zámkem či spíše letohrádkem, později barokně upraveným, s pozoruhodnou centrální dispozicí v podobě italské vily. Dochovaly se zde fresky z 18. století v refektáři a v zámecké kapli. V přízemí expozice o páteckých rodácích a slavných obyvatelích – stavitel řetězových mostů Bedřich Schnirch, cestovatel Emil Holub, cestovatel a „Král orchidejí“ Benedikt Roezl či malíř Václav Březina – je doplňována výstavami fotografií, grafik, obrazů apod. V patře se nachází expozice s historickým nábytkem a dobovými předměty, opatské pokoje, zámecké salonky, kaple.