Blog

Festival Rosa Bohemica vstupuje do své druhé poloviny. Podívejte se na video

 Rosa Bohemica je nový hudební festival, který se zrodil za všeobecného hudebního ticha v pandemické době sklonku loňského a začátku letošního roku. S myšlenkou na společné setkávání v lepších dobách celý projekt vymyslela a se svým týmem zrealizovala zpěvačka Gabriela Eibenová, uznávaná interpretka v oblasti barokní hudby, jíž se ze dne na den vymazal celý koncertní kalendář. Rosa Bohemica je festivalem hudby a jejího sdílení, radosti a společného naladění. Je platformou pro setkávání výjimečných osobností kulturního života s diváky a posluchači z celých středních Čech. Zahrnuje koncerty skvělých interpretů, divadelní představení, přednášky a výstavy. To vše na mimořádně krásných místech české krajiny. Akce se odehrávají převážně o víkendech, návštěvníci si mohou spojit umělecký zážitek s procházkou, výletem či návštěvou muzea a nacítit tak genia loci toho kterého místa. Festival má zatím skvělou návštěvnost, nejprve se i s ohledem na nejistotu pořádání akcí v uzavřených prostorách odehrával převážně pod širým nebem, což se týkalo představení či koncertů v pražských Heroldových sadech, Čapkově památníku ve Staré huti nebo nedostavěného gotického chrámu v Panenském Týnci. Dalšími místy byly zámky v Nižboru, Pátku nad Ohří a Roztokách u Prahy. Programy i umělci jsou pečlivě vybíráni, vždy s dávkou autenticity a respektu k danému místu. V Čapkově Strži tak zazněly fejetony Karla Čapka v podání Petra Kostky, chrám v Panenském Týnci naplnila gotická hudba v interpretaci Scholy Gregoriany Pragensis, na zámku v Roztokách jsme umístili hudebníky souboru Collegium Marianum tak, jak to dělával Ludvík XIV. při svých soukromých koncertech v zámeckých komnatách.

Festival pokračuje 24. září v Kolíně koncertem Sefardských písní v podání zpěvačky Elišky Tesařové a souboru Plaisirs de Musique. Program Misterios del Amor na pomezí žánrů s bohatým zastoupením perkusních nástrojů nám přiblíží dávný svět, touhy a nářky sefardských židů. To vše v autentickém prostředí Kolínské synagogy, po té pražské u nás druhé nejstarší. 28. září si v románské rotundě na Hradišti v Budči připomeneme 1100 leté výročí svaté Ludmily, babičky svatého Václava, kterému právě na Budči zajistila vzdělání. Ensemble Spork, který zde vystoupí, si připravil speciální svatoludmilský program včetně přednesu historických promluv patera Koniáše. Koncert je součástí celodenních Svatováclavských slavností. V říjnu se festival přesune do Kutné Hory, 10. října zde renomovaný hudební soubor Musica Florea věnuje slavnostní večer sv.Janu Nepomuckému, jehož 300 leté výročí od blahořečení si letos připomínáme. V době baroka vůbec nejslavnější český světec bude uctěn barokní hudbou v kostele sv. Jana Nepomuckého. 3. listopadu se v Zrcadlovém sále na zámku v Kosmonosích uzavře hudební část festivalu koncertem hudebního souboru Ensemble Inégal, který v době pandemie nahrál CD s dílem Samuela Capricorna, vynikajícího raněbarokního skladatele původem z Žerčic nedaleko Kosmonos. Pohnuté pobělohorské dějiny vyhnaly rodinu věhlasného hudebníka do exilu, zpět se vrací až po 400 letech prostřednictvím své překrásné hudby. Křest tohoto CD proběhne právě v Kosmonosích. V rámci doprovodného programu zavítá festival dvakrát do Nového Strašecí, 21. října zveme na přednášku PhDr. Jiřího K. Kroupy, muzikologa, který nám představí Rosu Bohemicu, vzácný tisk ze 17. století, který dal jméno celému festivalu. Vše završí adventní výstava obrazů Juraje Szedláka, která bude zahájena vernisáží 28.11. a potrvá až do Vánoc.