Blog

Proběhlé akce: Barokní hudba ve francouzském a italském stylu / Martin Daněk a hosté / Kojice / Kostel sv. Petra a Pavla / 9.6. / 17.00

Obec Kojice je novým místem v portfoliu hudebního festivalu Rosa Bohemica, jež se pyšní románským kostelem sv. Petra a Pavla. Výlet do obce ležící na výběžku Železných hor stojí za uskutečnění nejen pro unikátní historický kostel nebo pro krásný pohled na Labe a možnost procházky podél meandrů starého Labe.

Čeká nás především nevšední umělecký zážitek v podání Martina Daňka, vítěze soutěže Pražského Jara a zastupujícího sólohobojisty orchestru Curyšské opery, který se svými kolegyněmi přednese hudbu Francoise Couperina, Jeana Philippa Rameaua, Giuseppe Sammartiniho a Georga Friedricha Händela.
Koncert se koná ve spolupráci s obcí Kojice.