Blog

Proběhlé akce: G. F. Händel/ Žalmy pro hraběte Chandose/ Ensemble Inégal/ Zámek Děčín/ 19.11/ 17.00

Z repertoáru hudebního souboru Ensemble Inégal jsme vybrali mimořádnou kolekci Händelových skladeb, jež se váže k jeho angažmá jako rezidenčního skladatele v sídle vlivného anglického šlechtice, hraběte Chandose. Tato velkolepá hudba zazněla na zámku v Děčíně, jenž je mimo jiné proslulý i svým Rosariem. V době, kdy Händel psal svou hudbu, byla založena barokní zahrada ve své původní nádheře se sochami, kanálky s tekoucí vodou a fontánami. I když již většina této výzdoby dnes neexistuje, stále patří Růžová zahrada mezi návštěvnicky nejatraktivnější části děčínského zámku.

ÚČINKUJÍ
  • Ensemble Inégal
  • Adam Viktora – dirigent