Blog

Proběhlé akce: Jan Dismas Zelenka-známý, neznámý /Adam Viktora /přednáška /Zámek Louňovice pod Blaníkem /1.10. /14.00

Zveme vás do rodiště Jana Dismase Zelenky, nevýznamnějšího hudebního skladatele českého baroka. Ale víme o něm všechno? Novodobé odhalení jeho dosud neznámé hudby je senzací pro všechny milovníky baroka. Nenahraditelné místo v procesu znovuobjevování Zelenkova odkazu má varhaník a dirigent Adam Viktora, jenž nám byl průvodcem na cestě Zelenkovým životem i dílem a představí tohoto “blanického rytíře“ z pohledu objevitele pokladu nevyčíslitelné ceny.