Blog

Proběhlé akce: La Rosetta / Capella Ornamentata / Kostel Nanebevzetí Panny Marie / Koncert / Výstava růží / 1.7. ve 13.00 hod.

Tradiční spolupráce s městem růží Blatnou, koncert se odehrál v rámci výstavy růží jako jedna z akcí celodenního programu. Letos jsme si pozvali soubor staré hudby Capella Ornamentata s programem virtuozní raně barokní hudby, specifikem byl zvuk unikátního barokního dechového nástroje cinku, který se v dávných dobách těšil nesmírné popularitě a býval díky své lahodné barvě přirovnáván k lidskému hlasu. Účinkující: Richard Šeda – cink, zobcová flétna, umělecký vedoucí, Daniel Podroužek – barokní housle, Marek Kubát – teorba