Blog

Proběhlé akce: Růžencové sonáty/ Ensemble Inégal/ Kostel Povýšení sv. Kříže, Zámek Nižbor/ Koncert/ 2.9./ 18.00

Nižbor je dalším místem, kde si Rosa Bohemica podmanila srdce posluchačů a provází festival od jeho samého počátku. Pro koncert v kostele Povýšení sv. Kříže v areálu Nižborského zámku si hudební soubor Ensemble Inégal tentokrát připravil program, jehož dominantním tématem byly Růžencové sonáty významného raně barokního skladatele Heinricha Ignaze Bibera. Nesmírně náročného partu virtuozních houslí se ujala Lenka Torgersen.

  • Lenka Torgersen – barokní housle
  • Gabriela Eibenová – soprán
  • Michal Rajtmajer – viola da gamba
  • Adam Viktora– varhany