Blog

Proběhlé akce: 10.10. Kutná Hora, Pocta sv. Janu Nepomuckému, Musica Florea

Pocta svatému
Janu Nepomuckému Musica Florea

Koncert barokní hudby

Koncert věnovaný 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Tomuto českému baroknímu světci byl vzdán hold slavnostním koncertem, jehož bohatý program připravil Marek Štryncl, violoncellista, dirigent a umělecký vedoucí souboru Musica Florea.

Životní příběh a mučednická smrt sv. Jana Nepomuckého se zejména během baroka staly natolik „populárními“, že se s jeho sochami můžeme setkat daleko za hranicemi českých zemí. V době, kdy se šířila sláva našeho světce, hvězdy hudebního barokního nebe, jakými jsou Johann Sebastian Bach či Antonio Vivaldi, mocně ovlivnily „chod“ evropské hudební scény. Ale i ony se nechaly inspirovat mnohými svými předchůdci, mezi něž patřilo i několik významných skladatelů původem z Čech. Na programu zazněly proto vedle děl Bacha a Vivaldiho i skladby Heinricha Ignáce Franze Bibera, fenomenálního houslového virtuóza, který se narodil ve Stráži pod Ralskem a působil zejména v Kroměříži na Moravě, nebo mladoboleslavského skladatele Samuela Capricorna, jenž se stal především v německé hudební historii důležitým článkem mezi Heinrichem Schützem a Johannem Sebastianem Bachem.

Magdalena Malá, Eva Kalová, housle / Lýdie Cillerová, viola / Ondřej Štajnochr, kontrabas
Iva Štrynclová, cembalo / Přemysl Vacek, theorba / Marek Štryncl, violoncello, umělecký vedoucí

www.rosabohemica.cz

Záštitu nad 1. ročníkem festivalu Rosa Bohemica převzal senátor prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. Festival Rosa Bohemica je podpořen grantem Ministerstva Kultury.
Mediálním partnerem festivalu je lifestylový časopis Krásný rok.