Blog

Proběhlé akce: Přednáška „Co je Rosa Bohemica?“ 2. 12. Nové Strašecí

PhDr. Kroupa příblížil slovem i obrazem  jedno ze základních děl české literatury druhé poloviny 17. století, jehož název si vzal do vínku náš nově založený hudební festival. Latinsky psaná Rosa Boëmica sive Vita sanci Woytiechi (Růže česká aneb Život svatého Vojtěcha) vyšla v Praze v roce 1668 jako výsledek dlouholeté práce pročesky orientovaného kněze Matěje Benedikta Boleluckého (1633-1690), který od roku 1663 až do své smrti působil jako farář u sv. Vojtěcha v Praze. Jeho Rosa Boëmica je pozoruhodná nejen z hlediska historiografického a literárního, ale vyniká i četnými celostránkovými obrazovými přílohami, které zdařile ilustrují Boleluckého snahu o interpretaci středověké svatovojtěšské legendy v duchu vlastenecky zaměřeného, „balbínovského“ dějepisectví.

Akce byla přesunuta z původního termínu 21.10. z důvodu kalamitního výpadku elektrického proudu.