Blog

Proběhlé akce: Sládkovský večer v Památníku Antonína Dvořáka

Tentokrát jsme zavítali na letní sídlo do Vysoké u Příbramě, do místa, kam často a rád zajížděl Antonín Dvořák, ale i Josef Václav Sládek. Oba tyto velikány spojovala láska k Americe a společné přátelství s majitelem zámečku ve Vysoké, hrabětem Václavem Kounicem.

Sládkovským večerem, jehož program tvořila zhudebněná díla Josefa Václava Sládka doplněná o písně Antonína Dvořáka, nás provázeli vynikající mladí hudebníci, barytonista Roman Hoza a klavírista Ahmad Hedar. Skvostný písňový večer ozdobily mimo jiné i velmi zřídka uváděné melodramy Josefa Bohuslava Foerstera.

Při této příležitosti byly také vystaveny neznámé a zcela unikátní Sládkovy a Dvořákovy rukopisy.

Děkujeme za krásný večer!