Blog

Proběhlé akce: Loreta – Ensemble Inégal, Pocta Kryštofu Dientzenhoferovi

Podívejte se na video Johany Szedlákové z pražské Lorety 21. června 2022, Ensemble Inégal zde provedl program s názvem Vivaldi v Čechách s díly Antonia Vivaldiho a jeho současníka Jana Josefa Ignáce Brentnera