Blog

Proběhlé akce: Vivaldi in Bohemia / Zámek Nižbor / Ensemble Inégal / 15.10. v 18.00

Hudba Antonia Vivaldiho dochovaná v českých archivech a hudba J. J. I. Brentnera, nově objeveného českého současníka Vivaldiho, vynikajícího a ve své době značně respektovaného skladatele. To bylo náplní sobotního podvečera 15. října v kostele Povýšení sv. Kříže na zámku v Nižboru. Rosa Bohemica se sem vrátila po roce na základě báječných zkušeností ze svého prvního festivalového ročníku. Koncert se konal za laskavé podpory obce Nižbor.