Účinkující 2022

Divadlo pod Šťastnou Hvězdou

Divadlo pod Šťastnou Hvězdou je komorní soubor založený v roce 2013 v Českých Budějovicích. Jejich “Šťastná Hvězda” je osmicípá. Stejně jako kompas určující osm základních světových stran, vede i je a poukazuje na rozmanitost směrů a kultur, které by rádi přiblížili publiku. Pod vedením režiséra Evgeny Ibragimova vytváří představení pro všechny věkové kategorie. Láskou k profesi, zkušenostmi ze zahraničních stáží v pohybových a loutkových divadlech i účastí na mezinárodních divadelních festivalech si získávají přízeň mnohých diváků.

doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

Numismatik a archeolog (1969). Dlouhodobě se zabývá problematikou keltského mincovnictví ve střední Evropě, řeckým a římským mincovnictvím a otázkou nálezů antických mincí v barbariku. Do jeho okruhu zájmů patří také vrcholně středověké a raně novověké mincovní nálezy. Je autorem a spoluautorem mnoha publikačních titulů a několika výstav. Od roku 2005 řídí obnovený Numismatický sborník a přednáší numismatiku na několika univerzitách. Aktivity J. Militkého dlouhodobě směřují k rozvoji středoevropské numismatiky a prezentaci české numismatiky v evropském prostoru.

Ensemble Inégal

Ensemble Inégal se svým dirigentem Adamem Viktorou získal evropské renomé díky svým vysoce ceněným koncertům a CD nahrávkám a stal se synonymem pro objevy z odkazu geniálního českého barokního skladatele, Jana Dismase Zelenky. Ensemble Inégal je všestranné hudební těleso, jehož interpretační záběr se pne od renezanční hudby až po hudbu současnou. Kromě staré hudby má soubor na svém kontě také novátorská provedení a nahrávky hudby romantické (např. A. Dvořák, G. Rossini) a moderní (B. Britten, A. Pärt, A . Schnittke, Ph. Glass). Koncertuje na prestižních evropských festivalech, realizoval již 18 úspěšných CD ověnčených řadou významných ocenění, objevuje se pravidelně ve vysílání českých i zahraničních televizních a rozhlasových stanic.

Petr Kostka

Petr Kostka je český herec, jenž pochází ze starého divadelního rodu, jehož kořeny sahají až do první poloviny 19. století. Narodil se v Říčanech u Prahy v r. 1938. V roce 1957 maturoval na Vyšší hospodářské škole v Plzni, pak se rozhodl pro herectví a byl přijat na Divadelní fakultu AMU. Již během studií začal hrát ve filmu a hostovat v Městských divadlech pražských, kam byl angažován v roce 1960. Zde hrál až do roku 1974, kdy se stal členem Národního divadla. Významná je jeho práce v televizi, ve filmu, v rozhlase i v dabingu. Za celoživotní mistrovství získal Cenu Thálie 2017. Syn herce Jiřího Kostky, manžel herečky Carmen Mayerové, otec herečky Terezy Kostkové.

Schola Gregoriana Pragensis

Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. Od konce roku 1989 se soubor intenzivně věnuje nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí, jeho nahrávky získaly již řadu ocenění. Schola Gregoriana Pragensis se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10.-11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech často i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.-15. století. V širokém spektru repertoáru souboru lze však najít i soudobou tvorbu. Posluchači i odborná kritika oceňují na nahrávkách a koncertních projektech dramaturgickou nápaditost a muzikální interpretaci, se kterou soubor zpřístupňuje repertoár ležící u samých kořenů evropské hudební kultury.

Jiří Sycha a Filip Dvořák

Jiří Sycha se narodil v Gottwaldově, později žil ve Zlíně, studoval v Kroměříži a Trossingenu. Nyní žije v Táboře. Je houslista, učitel, skladatel, dirigent, zahradník, tramp, horolezec, manžel a otec. Odmalička miluje hudbu a dobrodružství. Od Kristových let je také držitelem řidičského průkazu skupiny B.

Filip Dvořák žil v Chotěboři, Brně, Štrasburku a v Hořátvi. Byl dítětem, studentem, učitelem, manželem, otcem. Dnes je opět studentem, učitelem a stále otcem. Nepřetržitě cembalistou –hudebníkem a cembalářem. Žije v Praze.

Collegium Marianum

Pražský soubor Collegium Marianum se věnuje provádění hudby 17. a 18. století. Soubor působí pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové. Její badatelská činnost, stejně jako studium barokní gestiky, deklamace a tance umožnily rozšířit umělecký profil souboru od čistě hudebního zaměření k propojení s barokním tancem a divadlem. Collegium Marianum se těší uznání české i zahraniční kritiky, vystoupení souboru na festivalech a prestižních mezinárodních pódiích byla přijata s velkým úspěchem. V roce 2008 soubor zahájil úspěšnou spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon, které v rámci řady „Hudba Prahy 18. století“ vydalo již osm jeho nahrávek se skladbami známých i méně známých skladatelů. Od roku 2001 Collegium Marianum pořádá koncertní cyklus Barokní podvečery a je rezidenčním souborem mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby.

Plaisirs de Musique

Soubor Plaisirs de Musique byl založen v roce 2013 a specializuje se na autentickou interpretaci hudby starších stylových období. Členy souboru jsou přední evropští profesionální hudebníci hrající na dobové nástroje, ale i zpěváci, herci a tanečníci. Projekty souboru Plaisirs de Musique jsou realizovány pod uměleckým vedením Jana Čižmáře ve spolupráci s odborníky z oblasti historického tance a divadla. Programová nabídka zahrnuje široké spektrum sahající od komorních projektů až po orchestrální obsazení. Inspiraci nachází především v nových objevech z hudebních archivů a usiluje o atraktivní spojení staré hudby s jinými druhy umění. Součástí programové nabídky jsou také vzdělávací akce a koncerty pro dětské publikum.

Ensemble Sporck

Ensemble Sporck je soubor interpretů zabývajících se tzv. historicky poučenou interpretací. Byl založen hudebníkem a historikem Lukášem M. Vytlačilem v roce 2010. Cílem souboru je oživovat v nevšedních dramaturgiích hudbu starších slohových období a vdechnout skladbám něco z modernosti, kterou měly v době svého vzniku. Proto je součástí práce členů souboru také badatelská činnost. Repertoáru souboru zahrnuje skladby od renesanční polyfonie po pozdní baroko. Jméno souboru odkazuje na významného mecenáše barokních čech, hraběte Františka Antonína Sporcka.

Musica Florea

Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace hudby v České Republice. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl.  Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální skladby symfonické, operní a oratorní od počátků baroka po 20. století. Soubor hostuje na významných světových festivalech, obdržel řadu prestižních ocenění (např.  „Zlatá Harmonie 1997“ za nejlepší domácí nahrávku roku – Bachovy árie s Magdalenou Koženou). Od roku 2002 pořádá Musica Florea vlastní koncertní řady s důrazem na prezentaci nově objevených děl i skladeb, které si zasluhují návrat k interpretační původnosti.

PhDr. Jiří K. Kroupa

Absolvent oboru čeština – dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1987: PhDr.; diplomová práce: Obraz Mexika, Marian a Filipín v relacích misionářů české provincie S. J., 1678-1700), vědecký pracovník Ústavu pro klasická studia AV ČR v Praze (1988-2002) a Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích (2002-2008), od roku 2002 vědecký pracovník a předseda správní rady Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, od roku 2011 doktorské studium v Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (disertační práce Jezuité a hudební kultura v Praze 1556-1623). Dlouholetý vědecký redaktor nakladatelství KLP –Koniasch Latin Press, řešitel a spoluřešitel řady grantových projektů, vedoucí redaktor ediční řady Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae a onlinového periodika Clavibus unitis. Badatelské zaměření: starší hudební kultura v českých zemích, bohemikální (české a latinské) písemnictví, edice nenotových hudebních pramenů, digitalizace obrazových a textových dat, počítačové zpracování a zpřístupnění kulturněhistorických dat v databázových systémech.

Juraj Szedlák

Autor loga nového hudebního festival Rosa Bohemica Juraj Szedlák, se kromě grafického designu věnuje také ilustraci a volné tvorbě. Jeho obrazy budou k vidění v Kavárně Kaffka v Novém Strašecí po celý advent.